รายละเอียด
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 1. พ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
วันที่โพสต์ : 2022-09-22 17:33:49 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/915-20220922

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร