การลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์

QRCODE

  • ใช้งานด้วย Application EDR PLUS
  • ระยะเวลาในการลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ 06.00 - 21.00 น.