รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-01-17 17:17:43

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding :: เข้าชม :: 406


วันที่โพสต์ : 2019-01-07 10:32:54

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเรื่องประกวดราคาซื้อชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮรดรอลิกส์1ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding :: เข้าชม :: 437


วันที่โพสต์ : 2018-12-28 13:40:10

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชดทดสอบทางเทคโนโลยียานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding :: เข้าชม :: 492


วันที่โพสต์ : 2018-12-28 08:45:29

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องปรับปรุงประกาศวิจารณ์ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding :: เข้าชม :: 577


วันที่โพสต์ : 2018-12-17 16:47:11

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางเทคโนโลยียานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding :: เข้าชม :: 319


วันที่โพสต์ : 2018-12-12 08:55:55

หัวข้อ : ปรับปรุงประกาศวิจารณ์ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ :: เข้าชม :: 305


วันที่โพสต์ : 2018-11-29 17:32:36

หัวข้อ : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางเทคโนโลยียานยนต์ ด้วยวิธี e-bidding :: เข้าชม :: 326


วันที่โพสต์ : 2018-11-27 17:50:30

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 :: เข้าชม :: 387


วันที่โพสต์ : 2018-11-27 17:49:20

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 :: เข้าชม :: 348