รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2018-12-17 16:52:48

หัวข้อ : บริษัทซีพีแรม ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวออกฝึกงานในภาคฤดูร้อน :: เข้าชม :: 116


วันที่โพสต์ : 2018-12-17 16:52:08

หัวข้อ : ข่าวประชาสัมพันธ์ #จากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน :: เข้าชม :: 87


วันที่โพสต์ : 2018-12-17 16:50:59

หัวข้อ : ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน :: เข้าชม :: 62


วันที่โพสต์ : 2018-12-17 16:50:14

หัวข้อ : ทำความดี บริจาคเลือดช่วยผู้ไข้เลือดออก ระดับวิกฤต :: เข้าชม :: 64


วันที่โพสต์ : 2018-12-12 16:00:51

หัวข้อ : ประชุมรับฟังการชี้เเจงการดำเนินงานศูนย์เสมารักษ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 100


วันที่โพสต์ : 2018-12-12 10:17:25

หัวข้อ : มอบเกียรติบัตรเเละโล่รางวัล ให้แก่ครูและนักเรียนนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงแก่วิทยาลัยฯ จนได้รับรางวัลในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือฯ ครั้งที่ 30 :: เข้าชม :: 85


วันที่โพสต์ : 2018-12-11 16:31:56

หัวข้อ : ตัวแทนจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจรรม Bike อุ่นไอรัก จัดโดยหน่วยงานราชการจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 128


วันที่โพสต์ : 2018-12-11 16:30:08

หัวข้อ : คณะครูจากวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนักศึกษา ที่เข้าประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯร่วมพิธีปิดงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ร่วมพธีปิดฯ[วันที่ 7 ธันวาคม 2561] :: เข้าชม :: 115


วันที่โพสต์ : 2018-12-11 16:27:25

หัวข้อ : คณะผู้บริหาร คณะครูจากวิทยาลัยฯ เดินทางให้กำลังใจ ครูผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม นักศึกษา ที่ทำการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ และเยี่ยมชมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ [วันที่ 6 ธันวาคม 2561] :: เข้าชม :: 93


วันที่โพสต์ : 2018-12-11 16:24:08

หัวข้อ : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูจากวิทยาลัยฯ เดินทางให้กำลังใจ ครูผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม นักศึกษา ที่ทำการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ และเยี่ยมชมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ [วันที่ 5 ธันวาคม 2561] :: เข้าชม :: 97


วันที่โพสต์ : 2018-12-11 16:20:56

หัวข้อ : ประชุม จับสลากการแข่งขันร้องเพลง มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 :: เข้าชม :: 74


วันที่โพสต์ : 2018-12-05 15:08:50

หัวข้อ : แนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับ ปวช.เเละ ปวส. โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร :: เข้าชม :: 167


วันที่โพสต์ : 2018-12-05 15:03:43

หัวข้อ : โครงการองค์กร ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์ในสถานที่ทำงาน :: เข้าชม :: 113


วันที่โพสต์ : 2018-11-29 15:28:35

หัวข้อ : วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครครูพิเศษช่างกลโรงงาน :: เข้าชม :: 114


วันที่โพสต์ : 2018-11-29 14:35:05

หัวข้อ : กิจกรรมแนะแนว นักศึกษาระดับปริญญาตรี :: เข้าชม :: 112