รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:31:01

หัวข้อ : โครงการอบรมให้ความรู้การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดยบริษัทอมร ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด และโรงกลึงมหาราชอยุธยา :: เข้าชม :: 60


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:29:29

หัวข้อ : การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปวช 3 ภาคปฏิบัติ ในรายวิชาการจัดแสดงสินค้า :: เข้าชม :: 148


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:24:56

หัวข้อ : การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด pm cup ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 81


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:23:04

หัวข้อ : โครงการปฐมนิเทศนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบนพื้นฐานฐานปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ภาคฤดูร้อน และภาคเรียนที่ 1/2562 :: เข้าชม :: 77


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:22:12

หัวข้อ : โครงการเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 38


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:20:39

หัวข้อ : บริษัท พาเนล พลัส จำกัด สนับสนุนวัสดุไม้ให้แผนกวิชาช่างก่อสร้าง :: เข้าชม :: 24


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:19:48

หัวข้อ : ขอเเสดงความยินดีกับทีมซุ้มกอ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโครงการเกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ :: เข้าชม :: 24


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:18:41

หัวข้อ : พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล ครูดีศรีอาชีวะ วท.กพ. :: เข้าชม :: 23


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:17:16

หัวข้อ : กิจกรรมวันครูและกีฬาสีสัมพันธ์คณะครูเจ้าหน้าที่ อศจ.กำแพงเพชร :: เข้าชม :: 28


วันที่โพสต์ : 2019-01-21 13:56:04

หัวข้อ : นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 42


วันที่โพสต์ : 2019-01-15 13:48:27

หัวข้อ : มอบรางวัลให้นศ.ในการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 75


วันที่โพสต์ : 2019-01-14 17:51:49

หัวข้อ : แนะเเนวศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านน้ำโจน จังหวัดกำแพเพชร :: เข้าชม :: 46


วันที่โพสต์ : 2019-01-14 17:50:20

หัวข้อ : แนะเเนวศึกษาต่อ โรงเรียนประชาสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 47


วันที่โพสต์ : 2019-01-14 17:49:25

หัวข้อ : แนะเเนวศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านช้างคับ จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 35


วันที่โพสต์ : 2019-01-14 17:48:39

หัวข้อ : แนะเเนวศึกษา โรงเรียนบ้านบางลาด จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 25