รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-02-25 14:41:46

หัวข้อ : [วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562]การเเสดงเเสง สี เสียง เรื่องน้ำเพียงฟ้า กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก งานนพพระเล่นเพลง :: เข้าชม :: 45


วันที่โพสต์ : 2019-02-21 08:16:42

หัวข้อ : [วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562] งานศูนย์ข้อมูลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเเละคณะครู เข้ารับฟังโปรแกรมบริหารงานการอาชีวศึกษา EDR System :: เข้าชม :: 60


วันที่โพสต์ : 2019-02-20 13:10:06

หัวข้อ : [วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมเดินขบวนเปิดงานประเพณีนบพระ เล่นเพลง ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 60


วันที่โพสต์ : 2019-02-20 13:08:12

หัวข้อ : [วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562] เตรียมความพร้อมเดินขบวนเเละการเเสดงเเสงสีเสียงประเพณีนบพระ-เล่นเพลงฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 :: เข้าชม :: 52


วันที่โพสต์ : 2019-02-20 13:05:04

หัวข้อ : [วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีปัจฉิมนิเทศเเละพิธีนักศึกษา อำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 75


วันที่โพสต์ : 2019-02-16 07:39:42

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป :: เข้าชม :: 90


วันที่โพสต์ : 2019-02-14 13:54:36

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองเเละครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร [วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562] :: เข้าชม :: 51


วันที่โพสต์ : 2019-02-14 13:52:10

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้รับโล่รางวัลการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 :: เข้าชม :: 34


วันที่โพสต์ : 2019-02-14 13:46:15

หัวข้อ : บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทพาณิชยกรรม :: เข้าชม :: 94


วันที่โพสต์ : 2019-02-14 13:44:59

หัวข้อ : บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทช่างอุตสาหกรรม :: เข้าชม :: 52


วันที่โพสต์ : 2019-02-14 13:39:34

หัวข้อ : นายทองคำ ตินะลาผู้อำนวยการวิทยาลัย รับโล่รางวัลเหรียญทองระดับชาติ ห้องเรียนรู้เฉพาะทางคหกรรม :: เข้าชม :: 32


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:38:19

หัวข้อ : แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านใหม่ :: เข้าชม :: 105


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:36:44

หัวข้อ : งแนะเเนวศึกษาต่อ โรงเรียนปากคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 69


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:35:26

หัวข้อ : กำหนดการรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาโควตาปี 2562 เอกสารและค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว :: เข้าชม :: 293


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:33:03

หัวข้อ : กำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) :: เข้าชม :: 293