รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-03-08 16:22:16

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการบัญชี จำนวน 1 อัตรา :: เข้าชม :: 37


วันที่โพสต์ : 2019-03-07 15:22:22

หัวข้อ : [วันที่ 7 มีนาคม 2562] ประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 :: เข้าชม :: 29


วันที่โพสต์ : 2019-03-07 12:50:16

หัวข้อ : การแข่งขันฟุตบอลการกุศลเยาวชน “แชมป์ชนแชมป์” MOE CHAMPION CUP 2019 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี :: เข้าชม :: 50


วันที่โพสต์ : 2019-03-06 10:13:05

หัวข้อ : วิดีโอการรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 47


วันที่โพสต์ : 2019-03-06 10:07:00

หัวข้อ : [วันที่ 4 มีนาคม 2562] การฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2561 :: เข้าชม :: 35


วันที่โพสต์ : 2019-03-06 10:03:53

หัวข้อ : [วันที่ 4 มีนาคม 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการประดิษฐ์พานพุ่ม ครั้งที่ 2 :: เข้าชม :: 27


วันที่โพสต์ : 2019-03-06 09:58:20

หัวข้อ : รับโล่รางวัล "สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาครัฐ" จากคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมเเละวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ :: เข้าชม :: 28


วันที่โพสต์ : 2019-03-06 09:56:23

หัวข้อ : [วันที่ 4 มีนาคม 2562] การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรเเละประเมินความพร้อมของสถาบันการอาชีวศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต :: เข้าชม :: 33


วันที่โพสต์ : 2019-03-06 09:54:39

หัวข้อ : ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒๐ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ :: เข้าชม :: 28


วันที่โพสต์ : 2019-03-04 09:16:38

หัวข้อ : [วันที่ 1 มีนาคม 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รับรางวัลการประกวดองค์กร ดูเเล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน ปี2561 :: เข้าชม :: 34


วันที่โพสต์ : 2019-03-01 23:33:14

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ-เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู :: เข้าชม :: 47


วันที่โพสต์ : 2019-02-28 18:32:45

หัวข้อ : [วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 67


วันที่โพสต์ : 2019-02-27 15:00:53

หัวข้อ : [วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมซ้อมรับประกาศนียบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 46


วันที่โพสต์ : 2019-02-26 10:45:35

หัวข้อ : [วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562] งานพัฒนาหลักสูตรฯ ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้าแผนกเเละครูเพื่อจัดทำตารางเรียน ตารางสอน :: เข้าชม :: 42


วันที่โพสต์ : 2019-02-25 14:45:54

หัวข้อ : [วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562]วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนำนักศึกษาอาชีวะผลิตเครื่องพ่นละอองน้ำ ลดปัญหาฝุ่นพิษ :: เข้าชม :: 51