รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-11-15 08:53:26

หัวข้อ : องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 11


วันที่โพสต์ : 2019-11-15 08:51:00

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับอาสาสมัครเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS จากประเทศฮังการี :: เข้าชม :: 14


วันที่โพสต์ : 2019-11-13 14:42:22

หัวข้อ : ชี้เเจงการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา RMS2019 สำหรับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 27


วันที่โพสต์ : 2019-11-13 14:40:42

หัวข้อ : อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานฯ ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 12


วันที่โพสต์ : 2019-11-07 20:48:30

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยงานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 28


วันที่โพสต์ : 2019-11-07 20:47:20

หัวข้อ : กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ และประดับแถบสองสี ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 27


วันที่โพสต์ : 2019-11-05 06:17:47

หัวข้อ : ขอเชิญบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมอินทนิล :: เข้าชม :: 20


วันที่โพสต์ : 2019-11-05 06:17:02

หัวข้อ : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 18


วันที่โพสต์ : 2019-11-05 06:16:06

หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา RMS 2016 ในโครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศฯ :: เข้าชม :: 31


วันที่โพสต์ : 2019-11-05 06:14:37

หัวข้อ : ขอเเสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาและครูผู้ควบคุมในการแข่งขัน "สุดยอดฝีมือสายสัญญาน" ปี 7 Cabling Contest 2019 :: เข้าชม :: 28


วันที่โพสต์ : 2019-11-01 21:39:10

หัวข้อ : โครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา RMS 2019 ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับเจ้าหน้าที่) :: เข้าชม :: 44


วันที่โพสต์ : 2019-11-01 21:37:21

หัวข้อ : แผนกวิชาช่างก่อสร้างนำกลุ่มนักศึกษา ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างโรงงานเครื่องเย็น :: เข้าชม :: 27


วันที่โพสต์ : 2019-11-01 21:36:22

หัวข้อ : การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :: เข้าชม :: 30


วันที่โพสต์ : 2019-10-30 14:49:55

หัวข้อ : มอบเกียรติบัตร กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ "ละโว้เกมส์" ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2562 ณ จังหวัดลพบุรี :: เข้าชม :: 41


วันที่โพสต์ : 2019-10-23 22:25:57

หัวข้อ : พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) :: เข้าชม :: 39