รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-05-24 16:55:10

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน :: เข้าชม :: 9


วันที่โพสต์ : 2019-05-23 12:34:39

หัวข้อ : [วันที่ 22 พฤษภาคม 2562] ร่วมพิธี "มหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 :: เข้าชม :: 5


วันที่โพสต์ : 2019-05-23 12:32:03

หัวข้อ : [วันที่ 22 พฤษภาคม 2562] ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2562 :: เข้าชม :: 6


วันที่โพสต์ : 2019-05-21 10:50:16

หัวข้อ : แจ้งนักศึกษาใหม่ (ปวช.1 ปวส.1 เเละปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2562 ติดต่อถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา :: เข้าชม :: 25


วันที่โพสต์ : 2019-05-16 09:59:21

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ สาขาการบัญชี :: เข้าชม :: 39


วันที่โพสต์ : 2019-05-14 17:23:44

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ สาขาวิชาการบัญชี :: เข้าชม :: 23


วันที่โพสต์ : 2019-05-13 17:13:35

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าเเละประกอบธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา :: เข้าชม :: 30


วันที่โพสต์ : 2019-05-13 14:14:46

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 3 อัตรา :: เข้าชม :: 43


วันที่โพสต์ : 2019-05-11 09:36:42

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ :: เข้าชม :: 53


วันที่โพสต์ : 2019-05-10 19:57:29

หัวข้อ : [วันที่ 10 พฤษภาคม 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 67


วันที่โพสต์ : 2019-05-10 10:33:53

หัวข้อ : [วันที่ 9 พฤษภาคม 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2 :: เข้าชม :: 41


วันที่โพสต์ : 2019-05-09 11:26:51

หัวข้อ : [วันที่ 8 พฤษภาคม 2562] ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1 :: เข้าชม :: 49


วันที่โพสต์ : 2019-05-09 11:21:07

หัวข้อ : [วันที่ 6 พฤษภาคม 2562] ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพรชัยมงคล :: เข้าชม :: 30


วันที่โพสต์ : 2019-05-09 11:19:41

หัวข้อ : [วันที่ 5 พฤษภาคม 2562] เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 :: เข้าชม :: 23


วันที่โพสต์ : 2019-05-09 11:17:26

หัวข้อ : [ วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562 ] จัดโครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 33