รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-03-21 23:57:52

หัวข้อ : [วันที่ 21 มีนาคม 2562] ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ในการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 4


วันที่โพสต์ : 2019-03-21 23:51:31

หัวข้อ : [วันที่ 21 มีนาคม 2562] ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 :: เข้าชม :: 5


วันที่โพสต์ : 2019-03-20 11:12:40

หัวข้อ : ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้เข้าโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษาและโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน :: เข้าชม :: 16


วันที่โพสต์ : 2019-03-20 08:20:37

หัวข้อ : [วันที่ 19 มีนาคม 2562] ประชุมคณะผู้จัดทำ ระดับแผนกวิชาและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ในการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 10


วันที่โพสต์ : 2019-03-19 08:40:01

หัวข้อ : กำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2562 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ :: เข้าชม :: 58


วันที่โพสต์ : 2019-03-19 08:27:25

หัวข้อ : [วันที่ 18 มีนาคม 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) :: เข้าชม :: 16


วันที่โพสต์ : 2019-03-19 08:25:50

หัวข้อ : [วันที่ 18 มีนาคม 2562] บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562 วันแรก :: เข้าชม :: 27


วันที่โพสต์ : 2019-03-18 12:58:14

หัวข้อ : [วันที่ 16 มีนาคม 2562] ร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รณรงค์โค้งสุดท้าย (Big day) :: เข้าชม :: 10


วันที่โพสต์ : 2019-03-18 12:55:52

หัวข้อ : [วันที่ 15 มีนาคม 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2562 :: เข้าชม :: 8


วันที่โพสต์ : 2019-03-18 12:54:29

หัวข้อ : [วันที่ 15 มีนาคม 2562] การแข่งขันเจ็ตสกีรอบพิเศษ ประจำปี 2562 ณ ริมเเม่น้ำปิง หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 7


วันที่โพสต์ : 2019-03-14 10:42:51

หัวข้อ : [วันที่ 13 มีนาคม 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นำนักศึกษาติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ กำจัดฝุ่น pm 2.5 ลดปัญหาฝุ่นพิษ ในเขตกรุงเทพมหานคร :: เข้าชม :: 16


วันที่โพสต์ : 2019-03-13 14:09:52

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ-ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู) :: เข้าชม :: 26


วันที่โพสต์ : 2019-03-12 13:34:02

หัวข้อ : [วันที่ 10 มกราคม 2562] พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีฯ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่ทีมนักกีฬาฟุตบอล แชมป์ U 19 อาชีวศึกษา :: เข้าชม :: 15


วันที่โพสต์ : 2019-03-11 13:40:47

หัวข้อ : [วันที่ 9 มีนาคม 2562] แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทวิภาคี เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ :: เข้าชม :: 21


วันที่โพสต์ : 2019-03-11 13:38:42

หัวข้อ : [วันที่ 8 มีนาคม 2562] ทีมฟุตบอลแชมป์ สอศ.(วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร) ลงสนามพบกับทีมฟุตบอลโรงเรียนปทุม​คงคากรุงเทพ :: เข้าชม :: 20