รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2020-02-19 17:34:05

หัวข้อ : แสดงเเสง สี เสียง เรื่อง"โรจน์เรืองเมืองธรรม ล้ำศิลป์ แผ่นดินกำแพงเพชร"(รอบที่2) :: เข้าชม :: 2


วันที่โพสต์ : 2020-02-19 17:33:00

หัวข้อ : บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ (โควต้า) ประเภทพาณิชยกรรม :: เข้าชม :: 3


วันที่โพสต์ : 2020-02-19 17:32:29

หัวข้อ : บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (โควตา) ประเภทช่างอุตสาหกรรม :: เข้าชม :: 1


วันที่โพสต์ : 2020-02-19 17:31:49

หัวข้อ : แสดงเเสง สี เสียง เรื่อง"โรจน์เรืองเมืองธรรม ล้ำศิลป์ แผ่นดินกำแพงเพชร" (รอบที่1) :: เข้าชม :: 0


วันที่โพสต์ : 2020-02-19 17:30:14

หัวข้อ : ที่อุทยานประวัติศาสตร์ วัดพระเเก้ว วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นำคณะครู เเละนักศึกษา ร่วมซ้อมใหญ่ ในการแสดง เเสงสีเสียง :: เข้าชม :: 1


วันที่โพสต์ : 2020-02-19 08:13:48

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร คว้า 2 รางวัล การฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ :: เข้าชม :: 1


วันที่โพสต์ : 2020-02-19 08:13:15

หัวข้อ : รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันอาชีวศึกษาที่จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2563 :: เข้าชม :: 1


วันที่โพสต์ : 2020-02-17 10:09:50

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรม อำลา ด้วยอาลัย แม้จากไปใจไม่ลืม วท.กพ :: เข้าชม :: 11


วันที่โพสต์ : 2020-02-17 10:08:49

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการรับรายงานตัวนักศึกษาโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 9


วันที่โพสต์ : 2020-02-17 10:08:19

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 4


วันที่โพสต์ : 2020-02-17 10:06:25

หัวข้อ : ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญกับการตักมัจฉากาชาด :: เข้าชม :: 5


วันที่โพสต์ : 2020-02-17 10:05:24

หัวข้อ : จังหวัดกำแพงเพชร จัดการฝึกอบรม จิตอาสา 904 เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการช่วยเหลือภัยพิบัติ” :: เข้าชม :: 5


วันที่โพสต์ : 2020-02-17 10:04:45

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก :: เข้าชม :: 11


วันที่โพสต์ : 2020-02-11 08:30:58

หัวข้อ : วท.กพ. ร่วมเปิดงานประเพณีนบพระ - เล่นเพลง ประจำปี2563 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมเปิดงานประเพณี'นบพระ เล่นเพลง'ตรงกับวันมาฆบูชา อย่างยิ่งใหญ่ :: เข้าชม :: 33


วันที่โพสต์ : 2020-02-07 13:21:58

หัวข้อ : โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการประหยัดเเละอดออม :: เข้าชม :: 14