1 KPT NEWS.

รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-04-22 14:00:42

หัวข้อ : กำหนดการพิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลรูปหล่อพระวิษณุกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของการก่อตั้ง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 2


วันที่โพสต์ : 2019-04-22 13:59:29

หัวข้อ : เปิดตัวงานวิจัย "เตียงพลิกตัวช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง" ผลงานวิจัยเตียงพลิกตัวและวัสดุรองรับสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขยับตัวเองไม่ได้ :: เข้าชม :: 1


วันที่โพสต์ : 2019-04-22 13:57:42

หัวข้อ : ประกาศ!!! วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเปิดรับสมัครรอบ 2 ระดับ ปวช. และ ปวส. :: เข้าชม :: 6


วันที่โพสต์ : 2019-04-22 13:55:27

หัวข้อ : [ วันที่ 11 เมษายน 2562 ] งานวันครอบครัววิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ภายใต้ชื่องาน "สืบสานประเพณีไทย สุขสดใสวันครอบครัว" เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 2


วันที่โพสต์ : 2019-04-22 13:53:01

หัวข้อ : [ วันที่ 11 เมษายน 2562 ] เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน :: เข้าชม :: 1


วันที่โพสต์ : 2019-04-22 13:50:51

หัวข้อ : [ วันที่ 10 เมษายน 2562 ] บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 3


วันที่โพสต์ : 2019-04-22 13:48:59

หัวข้อ : [ วันที่ 9 เมษายน 2562 ] บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 2


วันที่โพสต์ : 2019-04-22 13:46:56

หัวข้อ : [วันที่ 6 เมษายน 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ :: เข้าชม :: 1


วันที่โพสต์ : 2019-04-06 14:08:12

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2562 รายงานตัววันที่ 10 เมษายน 2562 :: เข้าชม :: 167