รายละเอียดข่าวสาร

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมแข่งขันโครงการเกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ (Smart Precision Farming) ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ

ไฟล์เอกสารแนบ : files/569-scan361.jpg
วันที่โพสต์ : 2019-01-04 09:26:48

หัวข้อ : ขอเชิญร่วมแข่งขันโครงการเกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ (Smart Precision Farming) ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ