รายละเอียดข่าวสาร

ปรับปรุงประกาศวิจารณ์ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารแนบ : files/557-ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรฯ-compressed.pdf
วันที่โพสต์ : 2018-12-12 08:55:55

หัวข้อ : ปรับปรุงประกาศวิจารณ์ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ