รายละเอียดข่าวสาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางเทคโนโลยียานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์เอกสารแนบ : files/990-ประกาศวิทยาลัย.pdf
วันที่โพสต์ : 2018-11-29 17:32:36

หัวข้อ : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางเทคโนโลยียานยนต์ ด้วยวิธี e-bidding

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ