หัวข้อ : งานวิทยบริการเเละห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการรักการอ่าน "อ่านเพื่อชีวิต"
วันที่โพสต์ : 2020-02-07 13:21:30 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์