หัวข้อ : โครงการเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ด้านอาชีวศึกษาเเละการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาระยะ 3-5 ปี เพื่ออบรมสัมนาการจัดทำข้อมูลเตรียมเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
วันที่โพสต์ : 2020-01-13 19:06:38 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์