หัวข้อ : ประชุมหารือคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ 41 จังหวัดกำแพงเพชร เปิดทำการเรียนการสอนทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2563
วันที่โพสต์ : 2020-01-09 08:20:58 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์