รายละเอียดข่าวสาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไฟล์เอกสารแนบ : files/224-ประกาศ-วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร-เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562.pdf
วันที่โพสต์ : 2018-11-27 17:50:30

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ