รายละเอียดข่าวสาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไฟล์เอกสารแนบ : files/610-ประกาศ-วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร-เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561.pdf
วันที่โพสต์ : 2018-11-27 17:49:20

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ