หัวข้อ : วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จัดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ อศจ.
วันที่โพสต์ : 2019-11-25 11:49:42 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์