รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-11-21 12:24:35

หัวข้อ : การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯและประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2562

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ