หัวข้อ : การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯและประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2562
วันที่โพสต์ : 2019-11-21 12:24:35 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์