หัวข้อ : เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์ เเละสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "อุปกรณ์ตัดแยกหวีกล้วยไข่ออกจากก้านเครือ ด้วยระบบนิวเมติกส์"
วันที่โพสต์ : 2019-11-18 13:12:29 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์