หัวข้อ : องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่โพสต์ : 2019-11-15 08:53:26 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์