รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-11-01 21:37:21

หัวข้อ : แผนกวิชาช่างก่อสร้างนำกลุ่มนักศึกษา ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างโรงงานเครื่องเย็น

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ