หัวข้อ : เเจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อตามกลุ่มเรียน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลบัตรลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ได้แล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ https://std2018.vec.go.th
วันที่โพสต์ : 2019-09-30 09:58:28 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์