หัวข้อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
วันที่โพสต์ : 2019-09-28 09:16:07 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์