รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-09-08 18:53:59

หัวข้อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของข้าราชการครู ในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ