หัวข้อ : นางปฏิมา พุฒตาลดง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
วันที่โพสต์ : 2019-09-05 11:39:46 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์