รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-09-03 12:39:31

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคฯ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดนรินทร์กลการกำแพงเพชร ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ