รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-07-08 12:09:38

หัวข้อ : เรียนเชิญ คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร เเละนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม "หล่อเทียนพรรษา"

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ