รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-07-08 08:19:42

หัวข้อ : [วันที่ 5 กรกฎาคม 2562] ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 14 "อาชีวภาคเหนือเกมส์@น่าน"

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ