รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-07-03 14:35:22

หัวข้อ : [วันที่ 3 กรกฏาคม 2562] มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ ปวช. เเละ ปวส. ระดับภาคเหนือ

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ