รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-05-31 08:57:26

หัวข้อ : [วันที่ 30 พฤษภาคม 2562] อบรมเชิงปฎิบัติการ (Fabrication Lab) เสริมสร้างความรู้พื้นฐาน ด้านวัตกรรมเเละเทคโนโลยีฯเพื่อการสร้างสิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรม

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ