รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-05-31 08:54:11

หัวข้อ : [วันที่ 29 พฤษภาคม 2562] ประชุมบุคลากรแผนกวิชาที่สนใจ ในการศึกษาแนวทางการปฏิบัติการเสนอเรื่องการขอวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ