รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-04-03 15:39:28

หัวข้อ : [วันที่ 2 เมษายน 2562] วท.กำแพงเพชร ร่วมกับ อบต.ธำมรงค์ เปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฯ (Fix It Center Thailand 4.0)

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ