รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-03-11 13:40:47

หัวข้อ : [วันที่ 9 มีนาคม 2562] แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทวิภาคี เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ