รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-03-07 15:22:22

หัวข้อ : [วันที่ 7 มีนาคม 2562] ประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ