รายละเอียด
หัวข้อ : โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้ภาษาไทย อังกฤษ เพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2565
วันที่โพสต์ : 2022-09-22 17:32:12 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/839-20220922

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร