ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2020-02-19 17:34:05

หัวข้อ : แสดงเเสง สี เสียง เรื่อง"โรจน์เรืองเมืองธรรม ล้ำศิลป์ แผ่นดินกำแพงเพชร"(รอบที่2) :: เข้าชม :: 455


วันที่โพสต์ : 2020-02-19 17:33:00

หัวข้อ : บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ (โควต้า) ประเภทพาณิชยกรรม :: เข้าชม :: 424


วันที่โพสต์ : 2020-02-19 17:32:29

หัวข้อ : บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (โควตา) ประเภทช่างอุตสาหกรรม :: เข้าชม :: 402


วันที่โพสต์ : 2020-02-19 17:31:49

หัวข้อ : แสดงเเสง สี เสียง เรื่อง"โรจน์เรืองเมืองธรรม ล้ำศิลป์ แผ่นดินกำแพงเพชร" (รอบที่1) :: เข้าชม :: 470


วันที่โพสต์ : 2020-02-19 17:30:14

หัวข้อ : ที่อุทยานประวัติศาสตร์ วัดพระเเก้ว วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นำคณะครู เเละนักศึกษา ร่วมซ้อมใหญ่ ในการแสดง เเสงสีเสียง :: เข้าชม :: 454


วันที่โพสต์ : 2020-02-19 08:13:48

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร คว้า 2 รางวัล การฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ :: เข้าชม :: 425


วันที่โพสต์ : 2020-02-19 08:13:15

หัวข้อ : รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันอาชีวศึกษาที่จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2563 :: เข้าชม :: 420


วันที่โพสต์ : 2020-02-17 10:09:50

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรม อำลา ด้วยอาลัย แม้จากไปใจไม่ลืม วท.กพ :: เข้าชม :: 442


วันที่โพสต์ : 2020-02-17 10:08:49

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการรับรายงานตัวนักศึกษาโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 429


วันที่โพสต์ : 2020-02-17 10:08:19

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 428


วันที่โพสต์ : 2020-02-17 10:06:25

หัวข้อ : ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญกับการตักมัจฉากาชาด :: เข้าชม :: 418


วันที่โพสต์ : 2020-02-17 10:05:24

หัวข้อ : จังหวัดกำแพงเพชร จัดการฝึกอบรม จิตอาสา 904 เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการช่วยเหลือภัยพิบัติ” :: เข้าชม :: 415


วันที่โพสต์ : 2020-02-17 10:04:45

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก :: เข้าชม :: 410


วันที่โพสต์ : 2020-02-11 08:30:58

หัวข้อ : วท.กพ. ร่วมเปิดงานประเพณีนบพระ - เล่นเพลง ประจำปี2563 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมเปิดงานประเพณี'นบพระ เล่นเพลง'ตรงกับวันมาฆบูชา อย่างยิ่งใหญ่ :: เข้าชม :: 441


วันที่โพสต์ : 2020-02-07 13:21:58

หัวข้อ : โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการประหยัดเเละอดออม :: เข้าชม :: 443


วันที่โพสต์ : 2020-02-07 13:21:30

หัวข้อ : งานวิทยบริการเเละห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการรักการอ่าน "อ่านเพื่อชีวิต" :: เข้าชม :: 467


วันที่โพสต์ : 2020-02-06 14:41:11

หัวข้อ : มอบเกียรติบัตร เเสดงความยินดี กับตัวแทนนักศึกษาที่เข้าเเข่งขันผลงาน STEM EDUCATION :: เข้าชม :: 431


วันที่โพสต์ : 2020-02-04 17:35:24

หัวข้อ : ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ระยะ 3 - 5 ปี (รอบที่2) :: เข้าชม :: 414


วันที่โพสต์ : 2020-02-04 17:34:40

หัวข้อ : ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 429


วันที่โพสต์ : 2020-02-04 17:33:36

หัวข้อ : ลิงค์สมัครเรียนออนไลน​์สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2563 :: เข้าชม :: 461


วันที่โพสต์ : 2020-02-04 09:57:27

หัวข้อ : ขอเเสดงความยินดี กับตัวแทนนักศึกษาที่เข้าเเข่งขันผลงาน STEM EDUCATION :: เข้าชม :: 531


วันที่โพสต์ : 2020-02-04 09:56:44

หัวข้อ : ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ระยะ 3 - 5 ปี :: เข้าชม :: 411


วันที่โพสต์ : 2020-02-03 17:33:15

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 489


วันที่โพสต์ : 2020-02-03 17:32:00

หัวข้อ : โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า :: เข้าชม :: 423


วันที่โพสต์ : 2020-02-03 17:31:53

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 430


วันที่โพสต์ : 2020-01-30 18:19:03

หัวข้อ : แผนกวิชาช่างยนต์นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมไหว้พระวิษณุกรรมเเละไหว้ก๋ง ประจำปี 2563 :: เข้าชม :: 468


วันที่โพสต์ : 2020-01-29 17:58:20

หัวข้อ : แนะเเนวเข้าทำงานในสถานประกอบการ :: เข้าชม :: 445


วันที่โพสต์ : 2020-01-29 17:02:42

หัวข้อ : ประชุมแนวการจัดทำผลงานตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 :: เข้าชม :: 447


วันที่โพสต์ : 2020-01-27 16:11:08

หัวข้อ : ประชุมชี้เเจ้งแนวทางการปฏิบัติ การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 448


วันที่โพสต์ : 2020-01-27 14:13:44

หัวข้อ : ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน การบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา จากหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดกำแพงเพชร รุ่น 2 :: เข้าชม :: 443


วันที่โพสต์ : 2020-01-27 14:12:41

หัวข้อ : โครงการฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ปี 2563 :: เข้าชม :: 430


วันที่โพสต์ : 2020-01-23 16:20:54

หัวข้อ : ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน การบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา จากหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 431


วันที่โพสต์ : 2020-01-23 13:49:36

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 438


วันที่โพสต์ : 2020-01-23 13:48:12

หัวข้อ : โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่2/2562 :: เข้าชม :: 416


วันที่โพสต์ : 2020-01-21 17:53:15

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 428


วันที่โพสต์ : 2020-01-21 13:19:40

หัวข้อ : วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2563 :: เข้าชม :: 439


วันที่โพสต์ : 2020-01-21 13:18:01

หัวข้อ : ในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 นายฉัตราวัฒน์ ยาละ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกีฬาอาชีวะสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 427


วันที่โพสต์ : 2020-01-21 08:05:21

หัวข้อ : อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 :: เข้าชม :: 446


วันที่โพสต์ : 2020-01-21 08:04:33

หัวข้อ : แผนกวิชาการขายการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการคุณธรรมนำใจ ใส่ใจสิ่งเเวดล้อม :: เข้าชม :: 415


วันที่โพสต์ : 2020-01-21 08:03:48

หัวข้อ : กิจกรรมปีใหม่ แผนกวิชาการตลาด :: เข้าชม :: 485


วันที่โพสต์ : 2020-01-15 20:23:10

หัวข้อ : ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน จาก หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :: เข้าชม :: 438


วันที่โพสต์ : 2020-01-15 20:22:31

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญวิทยาลัยฯ และต้อนรับปีใหม่ 2563 :: เข้าชม :: 449


วันที่โพสต์ : 2020-01-15 10:11:04

หัวข้อ : งานประกันคุณภาพเเละมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดประชุมสัมนาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาระยะ 3-5 ปี :: เข้าชม :: 468


วันที่โพสต์ : 2020-01-15 10:10:21

หัวข้อ : ส่งตัวนักศึกษาออกฝึกงานกับบริษัท Mitsubishi Electric Consumer Product (Thailand) :: เข้าชม :: 426


วันที่โพสต์ : 2020-01-13 19:06:38

หัวข้อ : โครงการเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ด้านอาชีวศึกษาเเละการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาระยะ 3-5 ปี เพื่ออบรมสัมนาการจัดทำข้อมูลเตรียมเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 :: เข้าชม :: 450


วันที่โพสต์ : 2020-01-11 11:12:41

หัวข้อ : เรื่องราวดีดีจากทางบ้าน โดยผู้ใช้ facebook Kannika Bumrungrak โพสข้อความว่า :: เข้าชม :: 438


วันที่โพสต์ : 2020-01-10 19:41:58

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัท สยามวอเตอร์คราฟ แอนด์พาวเวอร์สปอร์ต จำกัด จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทคโนโลยี เครื่องยนต์เจ็ตสกี การบำรุงรักษาเเละการขับขี่เจ็ตสกี :: เข้าชม :: 474


วันที่โพสต์ : 2020-01-10 09:00:44

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัล Honor Awards :: เข้าชม :: 424


วันที่โพสต์ : 2020-01-09 08:24:20

หัวข้อ : ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563 โดยมีนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธาน :: เข้าชม :: 421


วันที่โพสต์ : 2020-01-09 08:22:31

หัวข้อ : แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมงานปีใหม่ ประจำปี2563 ให้กับนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีพร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาการบัญชี :: เข้าชม :: 452


วันที่โพสต์ : 2020-01-09 08:20:58

หัวข้อ : ประชุมหารือคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ 41 จังหวัดกำแพงเพชร เปิดทำการเรียนการสอนทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 429


วันที่โพสต์ : 2020-01-07 15:52:01

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมระบบบริหารจัดการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 638


วันที่โพสต์ : 2020-01-07 13:47:12

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดประชุมพนักงานราชการ ครูพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษา :: เข้าชม :: 610


วันที่โพสต์ : 2020-01-06 09:13:06

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ทำบุญบ้านพักผู้อำนวยการ เพื่อเป็นสิริมงคลโดยมีฝ่ายบริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่เเละบุคลากรทางการศึกษา :: เข้าชม :: 511


วันที่โพสต์ : 2020-01-02 08:54:03

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ให้กับคณะครู เจ้าหน้าที่เเละบุคลาการทางการศึกษา ของวิทยาลัยฯ :: เข้าชม :: 457


วันที่โพสต์ : 2020-01-02 08:51:33

หัวข้อ : ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :: เข้าชม :: 601


วันที่โพสต์ : 2020-01-02 08:48:56

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปี 2562 มีนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธาน :: เข้าชม :: 455


วันที่โพสต์ : 2019-12-26 06:21:16

หัวข้อ : วิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีกำแพงเพชร ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC :: เข้าชม :: 493


วันที่โพสต์ : 2019-12-26 06:18:55

หัวข้อ : วิทยาลัยฯ ร่วมกับ บริษัท Mitsubishi Electric Consumer Product (Thailand) เเละ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแนะเเนว เพื่อรับนักศึกษาฝึกงาน :: เข้าชม :: 452


วันที่โพสต์ : 2019-12-26 06:16:53

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรินทร์กลการ กำแพงเพชร เตรียมความพร้อมโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 :: เข้าชม :: 530

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร