ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2020-09-06 22:42:02

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2563 :: เข้าชม :: 580


วันที่โพสต์ : 2020-09-06 22:40:36

หัวข้อ : ชมรมฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รับมอบลูกฟุตบอลสำหรับการฝึกซ้อมในการเข้าร่วมการเเข่งขันในรายการต่างๆ จาก นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการฯ :: เข้าชม :: 565


วันที่โพสต์ : 2020-09-06 22:39:10

หัวข้อ : องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกองค์การฯ :: เข้าชม :: 586


วันที่โพสต์ : 2020-09-06 22:37:24

หัวข้อ : ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไป และนักศึกษาที่สนใจ ที่มีอายุ 18 ปีเต็ม บริจาคโลหิต :: เข้าชม :: 540


วันที่โพสต์ : 2020-09-06 22:36:08

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563 ณ อาคารห้องสมุดชั้น 1 :: เข้าชม :: 470


วันที่โพสต์ : 2020-09-06 22:33:49

หัวข้อ : งานสงเสริมผลิตผลการค้า ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการเเละการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ) :: เข้าชม :: 458


วันที่โพสต์ : 2020-09-06 22:32:11

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเป็นประธาน โครงการ Big Cleaing Day ประจำปี 2563 :: เข้าชม :: 495


วันที่โพสต์ : 2020-09-06 22:29:45

หัวข้อ : คณะผู้ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 500


วันที่โพสต์ : 2020-09-06 22:25:23

หัวข้อ : ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารงาน และผู้แทนฝ่ายแต่ละงาน ร่วมให้การต้อนรับ นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์ :: เข้าชม :: 590


วันที่โพสต์ : 2020-09-06 22:22:59

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครูอาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ เดินทางรับมอบสี จากห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจน์รัชชัย :: เข้าชม :: 511


วันที่โพสต์ : 2020-09-06 22:21:16

หัวข้อ : ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักเตะ "ทีมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร" ในรายการ อบจ.กำแพงเพชร คัพ การเข่งขันฟุตบอล KPP U-17 #รอบชิงชนะเลิศ :: เข้าชม :: 561


วันที่โพสต์ : 2020-09-06 22:19:31

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณของครู :: เข้าชม :: 527


วันที่โพสต์ : 2020-04-02 15:50:52

หัวข้อ : เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ :: เข้าชม :: 593


วันที่โพสต์ : 2020-03-31 15:49:08

หัวข้อ : ประชุมเตรียมความพร้อมมาตราการในการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 427


วันที่โพสต์ : 2020-03-31 15:40:06

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รับมือโควิด-19 จัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมจัดเตรียมเจลล้างมือ ให้กับคณะครู บุคลาการทางการศึกษา และประชาชนที่มาติดต่อราชการ :: เข้าชม :: 457


วันที่โพสต์ : 2020-03-31 15:39:39

หัวข้อ : ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเครื่องมือเเละอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 มอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 472


วันที่โพสต์ : 2020-03-31 15:39:12

หัวข้อ : วิธีการดาน์โหลด ใบ รบ.1 :: เข้าชม :: 644


วันที่โพสต์ : 2020-03-30 08:34:36

หัวข้อ : ที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร งานอาคารสถานที่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ิอโรคป้องกันเชื้อโควิด - 19 ภายในอาคารสำนักงานต่างๆภายในวิทยาลัยฯ :: เข้าชม :: 419


วันที่โพสต์ : 2020-03-27 16:18:22

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) :: เข้าชม :: 469


วันที่โพสต์ : 2020-03-27 16:16:56

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) :: เข้าชม :: 506


วันที่โพสต์ : 2020-03-27 10:01:38

หัวข้อ : ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย หยุด ล้วง แคะ แกะ เกา !! :: เข้าชม :: 454


วันที่โพสต์ : 2020-03-25 12:26:53

หัวข้อ : แจ้งให้นักเรียน-นักศึกษาที่กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ในจังหวัดกลุ่มเสี่ยงของโรคติดต่อโควิด-19 :: เข้าชม :: 455


วันที่โพสต์ : 2020-03-25 08:32:23

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เปิดสอนการตัดเย็บหน้ากากอนามัยด้วยผ้าลายไทย ในยามสถานการณ์ "โควิด-19" ระบาดหนัก ให้ฟรี :: เข้าชม :: 444


วันที่โพสต์ : 2020-03-24 15:30:59

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเเละฝึกอาชีพของนักเรียนนักศึกษา :: เข้าชม :: 421


วันที่โพสต์ : 2020-03-24 11:09:18

หัวข้อ : แจ้งนักศึกษาที่จะเข้ามาติดต่อ "เรื่องฝึกงาน" ให้ติดต่อคุณครู ที่ปรึกษาเเละหัวหน้าแผนกวิชาของท่านก่อนเข้าวิทยาลัยฯทุกครั้ง :: เข้าชม :: 486


วันที่โพสต์ : 2020-03-24 11:06:51

หัวข้อ : ประชุมเพื่อกำหนดมาตรการวิธีการคัดกรอง การเข้าออก สถานศึกษา เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน :: เข้าชม :: 446


วันที่โพสต์ : 2020-03-23 10:48:02

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษตั้งเเต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จึงขอปรับการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน :: เข้าชม :: 416


วันที่โพสต์ : 2020-03-23 10:40:28

หัวข้อ : เนื่องด้วยจากสถานการณ์ Covid-19 กำหนดการในการสอบ ประกาศผลสอบ และการรายงานตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง :: เข้าชม :: 510


วันที่โพสต์ : 2020-03-23 10:15:23

หัวข้อ : ข่าวสารจากงานทวิภาคีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 469


วันที่โพสต์ : 2020-03-23 10:15:01

หัวข้อ : อาจารย์สุดเจ๋ง ผุดหน้ากากอนามัยผ้าลายไทย ดีไซน์สวย ป้องกันโควิด-19 :: เข้าชม :: 431


วันที่โพสต์ : 2020-03-18 14:34:12

หัวข้อ : ธนาคารออมสินสาขากำแพงเพชร ดำเนินการอบรมระบบงาน GSB Corporate Internet Banking ในโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (Digital School Bank) :: เข้าชม :: 465


วันที่โพสต์ : 2020-03-18 14:32:59

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร คณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์เเละนักศึกษา ดำเนินการจัดทำเจลล้างมือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 :: เข้าชม :: 437


วันที่โพสต์ : 2020-03-18 14:30:57

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษตั้งเเต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จึงขอปรับการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน :: เข้าชม :: 419


วันที่โพสต์ : 2020-03-17 14:12:22

หัวข้อ : อบรมชี้แจงการขอรับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 425


วันที่โพสต์ : 2020-03-16 14:42:44

หัวข้อ : ร่วมส่งใจเชียร์ นายอนิวัตติ์ ทองทิน นักศึกษาระดับปวส.2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ตัวแทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 458


วันที่โพสต์ : 2020-03-13 13:55:54

หัวข้อ : มาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังเเละป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 440


วันที่โพสต์ : 2020-03-13 13:54:49

หัวข้อ : ประชุมตรวจราชการติดตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่1 ปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 18 :: เข้าชม :: 433


วันที่โพสต์ : 2020-03-12 10:55:44

หัวข้อ : ประชุมข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษาที่สอนภาคฤดูร้อน :: เข้าชม :: 453


วันที่โพสต์ : 2020-03-10 14:41:56

หัวข้อ : ติดตามนิเทศก์การฝึกงานนักศึกษาระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่างไฟฟ้า :: เข้าชม :: 654


วันที่โพสต์ : 2020-03-10 14:00:05

หัวข้อ : รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) :: เข้าชม :: 494


วันที่โพสต์ : 2020-03-10 13:05:56

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา :: เข้าชม :: 403


วันที่โพสต์ : 2020-03-09 09:33:46

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 :: เข้าชม :: 381


วันที่โพสต์ : 2020-03-09 09:33:13

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรได้รับรางวัลชมเชยระดับภาคเหนือ :: เข้าชม :: 443


วันที่โพสต์ : 2020-03-04 10:40:04

หัวข้อ : ปฏิทินการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 478


วันที่โพสต์ : 2020-03-04 10:39:43

หัวข้อ : เรื่องกำหนดการส่งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 702


วันที่โพสต์ : 2020-03-04 10:39:10

หัวข้อ : จัดทำแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เเละพิจารณาปรับแผนการเรียน ปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 445


วันที่โพสต์ : 2020-03-04 10:38:47

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2563 :: เข้าชม :: 427


วันที่โพสต์ : 2020-03-04 10:38:15

หัวข้อ : ส่งนักศึกษาออกฝึกงาน ณ บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดชลบุรี เเละ บริษัท เค.ไทย ไฮดรอลิค จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ :: เข้าชม :: 475


วันที่โพสต์ : 2020-03-04 10:37:50

หัวข้อ : กิจกรรมกู๊ดบายซีเนียร์แผนกวิชาการบัญชี :: เข้าชม :: 425


วันที่โพสต์ : 2020-03-04 10:37:23

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ :: เข้าชม :: 457


วันที่โพสต์ : 2020-02-27 10:14:54

หัวข้อ : เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ไม่มารายงานตัวกรณีพิเศษ(โควตา) และมีจำนวนโควตายังไม่ครบตามเป้าหมาย ดังนั้นวิทยาลัยจึงเปิดรับกรณีพิเศษเพิ่มเติม :: เข้าชม :: 488


วันที่โพสต์ : 2020-02-27 08:48:11

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 472


วันที่โพสต์ : 2020-02-27 08:47:26

หัวข้อ : โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคฤดูร้อนเเละภาคเรียนที่ 1/2563 :: เข้าชม :: 417


วันที่โพสต์ : 2020-02-27 08:46:38

หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับทีมอาชีวศึกษาจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร (วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร) :: เข้าชม :: 414


วันที่โพสต์ : 2020-02-25 10:01:26

หัวข้อ : พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 441


วันที่โพสต์ : 2020-02-24 11:02:59

หัวข้อ : โครงการปัจฉิมนิเทศ-อำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 448


วันที่โพสต์ : 2020-02-24 09:04:30

หัวข้อ : งานแนวเเนะฯ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรดำเนินการซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ระดับ ปวช.3 เเละ ปวส.2 ที่กำลังจะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 573


วันที่โพสต์ : 2020-02-24 09:02:16

หัวข้อ : เข้ารับการประเมินจากหน่วยตรวจสอบภายในของศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ดร . สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธาน :: เข้าชม :: 462


วันที่โพสต์ : 2020-02-24 09:00:14

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โครงการปัจฉิมนิเทศ-อำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวช. และปวส. :: เข้าชม :: 439


วันที่โพสต์ : 2020-02-20 17:22:10

หัวข้อ : ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในงานปัจฉิมนิเทศและงานรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 443

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร