ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2020-11-16 09:04:38

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียน เเละคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ภาคเรียนที่ 2/63 :: เข้าชม :: 423


วันที่โพสต์ : 2020-11-16 09:03:58

หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบซอฟต์เเวร์บริหารจัดการด้านการอาชีวศึกษา" (ระบบ EDR) สำหรับครูผู้สอนเเละครูที่ปรึกษา :: เข้าชม :: 336


วันที่โพสต์ : 2020-11-11 10:31:16

หัวข้อ : กำหนดการ การเปิดภาคเรียน 2/2563 :: เข้าชม :: 385


วันที่โพสต์ : 2020-11-11 10:30:06

หัวข้อ : ประมวลภาพ สุขสันต์หรรษา สมความปรารถนา ผู้อำนวยการฯหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน :: เข้าชม :: 408


วันที่โพสต์ : 2020-11-05 14:51:58

หัวข้อ : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการเดินทางเข้าศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัย ทั้งในส่วนการจัดการเรียนการสอนฯ :: เข้าชม :: 402


วันที่โพสต์ : 2020-11-03 09:39:48

หัวข้อ : สุดยอดฝีมือชนคนสร้างชาติ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการเเข่งขัน cabling Contest ครั้งที่8 :: เข้าชม :: 446


วันที่โพสต์ : 2020-11-01 16:04:12

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมพนักงานราชการเเละครูพิเศษ ภาคเรียนที่1/2563 ติดตามผลการปฏิบัติงาน :: เข้าชม :: 409


วันที่โพสต์ : 2020-10-30 08:43:54

หัวข้อ : กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ผ่านธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนสามารถดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียน :: เข้าชม :: 438


วันที่โพสต์ : 2020-10-30 08:42:16

หัวข้อ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด โดยนางสุธาทิพย์ เมฆพัฒน์ :: เข้าชม :: 418


วันที่โพสต์ : 2020-10-26 19:57:30

หัวข้อ : วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีสมโภชและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :: เข้าชม :: 446


วันที่โพสต์ : 2020-10-26 13:45:12

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563 :: เข้าชม :: 422


วันที่โพสต์ : 2020-10-22 08:57:02

หัวข้อ : ประมวลภาพ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 423


วันที่โพสต์ : 2020-10-19 17:05:00

หัวข้อ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DVE ครูฝึกในสถานประกอบการ เเละครูผู้สอนวิชาชีพ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ เเละแผนการนิเทศก์ "อาชีวะยกกำลัง2" :: เข้าชม :: 441


วันที่โพสต์ : 2020-10-19 16:04:44

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน ๑ อัตรา :: เข้าชม :: 443


วันที่โพสต์ : 2020-10-19 13:35:37

หัวข้อ : ในนามวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ของแสดงความยินดีกับนักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมในการแข่งขัน “ศึกเชฟอาหารเจ ไม่จำเจ” จนรางวัลรองชนะเลิศ :: เข้าชม :: 444


วันที่โพสต์ : 2020-10-19 08:47:44

หัวข้อ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DVE ครูฝึกในสถานประกอบการ เเละครูผู้สอนวิชาชีพ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ เเละแผนการนิเทศก์ "อาชีวะยกกำลัง2" :: เข้าชม :: 439


วันที่โพสต์ : 2020-10-17 18:06:07

หัวข้อ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DVE ครูฝึกในสถานประกอบการ เเละครูผู้สอนวิชาชีพ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ เเละแผนการนิเทศก์ "อาชีวะยกกำลัง2" :: เข้าชม :: 428


วันที่โพสต์ : 2020-10-15 13:40:57

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา :: เข้าชม :: 424


วันที่โพสต์ : 2020-10-15 08:31:08

หัวข้อ : คณะพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมงานเเสดงมุทิตาจิตจากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2563 :: เข้าชม :: 423


วันที่โพสต์ : 2020-10-15 08:30:28

หัวข้อ : ประมวลภาพกิจกรรม พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ เเละประดับเเถบ 2 สี ประจำปี 2563 :: เข้าชม :: 420


วันที่โพสต์ : 2020-10-15 08:29:46

หัวข้อ : ประมวลภาพกิจกรรม โครงการรักการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 :: เข้าชม :: 431


วันที่โพสต์ : 2020-10-14 09:52:37

หัวข้อ : พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563 :: เข้าชม :: 480


วันที่โพสต์ : 2020-10-14 09:52:03

หัวข้อ : พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563 :: เข้าชม :: 417


วันที่โพสต์ : 2020-10-14 09:51:14

หัวข้อ : พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศฯ :: เข้าชม :: 417


วันที่โพสต์ : 2020-10-13 11:22:46

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมหารือเเละทำความเข้าใจการบริหารงานประจำปีงบประมาณ 2564 :: เข้าชม :: 457


วันที่โพสต์ : 2020-10-13 11:21:18

หัวข้อ : การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบบริหารจัดการด้านการอาชีวศึกษา ระบบ EDR โดยมีคณะผู้บริหารงาน หัวหน้างานเเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง :: เข้าชม :: 471


วันที่โพสต์ : 2020-10-12 08:33:43

หัวข้อ : นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้ชื่องาน Refresh กำแพงเพชร :: เข้าชม :: 537


วันที่โพสต์ : 2020-10-09 16:37:59

หัวข้อ : สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และ :: เข้าชม :: 462


วันที่โพสต์ : 2020-10-09 16:36:49

หัวข้อ : นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วท.กำแพงเพชร ร่วมกับ หจก.นรินทร์กลกาลกำแพงเพชร เเละสภากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตทั่วไทย ครั้งที่ 16 :: เข้าชม :: 465


วันที่โพสต์ : 2020-10-08 22:52:03

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองเเละครู ครั้งที่1/2563 โดยมีนายนิธิศักดิ์ น้อยรูปเรา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ :: เข้าชม :: 463


วันที่โพสต์ : 2020-10-08 22:50:58

หัวข้อ : งานอาคารสถานที่ร่วมกับชมรมลูกเสือวิสามัญ เตรียมความพร้อม ในการต้อนรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี :: เข้าชม :: 464


วันที่โพสต์ : 2020-10-08 22:49:28

หัวข้อ : ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการฟุตบอล 7 คน สร้างสายสัมพันธ์ ภายในชมวิชาช่างยนต์ เพื่อให้นักศึกษามีความรักใคร่ :: เข้าชม :: 469


วันที่โพสต์ : 2020-10-06 08:51:16

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 :: เข้าชม :: 561


วันที่โพสต์ : 2020-10-06 08:48:40

หัวข้อ : กฟผ. ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้โครงการ DiGiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชนปี 2 :: เข้าชม :: 531


วันที่โพสต์ : 2020-10-05 19:45:06

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าเเละประกอบธุรกิจ :: เข้าชม :: 492


วันที่โพสต์ : 2020-10-02 11:32:21

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด.นรินทร์กลการ กำแพงเพชร เตรียมความพร้อมโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 :: เข้าชม :: 574


วันที่โพสต์ : 2020-10-02 11:31:04

หัวข้อ : ประมวลภาพ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2563 :: เข้าชม :: 485


วันที่โพสต์ : 2020-10-01 16:15:20

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธี "สายใยมุทิตาจิต...จากศิษย์แด่ครู" เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 :: เข้าชม :: 495


วันที่โพสต์ : 2020-10-01 14:48:09

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดงานเกษียณอายุราชการ "พิธี โกสุมภ์สดุดี มุทิตาจิต วันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี ปูชนียบุคคล" เพื่อแสดงมุทิตาจิต :: เข้าชม :: 589


วันที่โพสต์ : 2020-10-01 14:45:20

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธี "สายใยมุทิตาจิต...จากศิษย์แด่ครู" เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยมีนายสถาพร โพธิ์หวี :: เข้าชม :: 473


วันที่โพสต์ : 2020-09-28 12:02:59

หัวข้อ : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เเจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม "มุทิตาจิต...จากศิษย์แด่ครู" เป็นวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 :: เข้าชม :: 540


วันที่โพสต์ : 2020-09-28 11:59:36

หัวข้อ : ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรม LINK Campus Cabling 2020 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 490


วันที่โพสต์ : 2020-09-28 11:58:13

หัวข้อ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร คุรุพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2563 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน PJBL รหัสหลักสูตร 625181004 :: เข้าชม :: 496


วันที่โพสต์ : 2020-09-22 12:10:59

หัวข้อ : ประกาศหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 และจัดสอนชดเชย โดยให้นำตารางเรียนของวันที่ 24 กันยายน 2563 ไปเรียนในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 :: เข้าชม :: 549


วันที่โพสต์ : 2020-09-22 09:05:00

หัวข้อ : ประชุมติดตามประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีข้อกำหนดของมาตรฐานกลุ่มเสี่ยง :: เข้าชม :: 467


วันที่โพสต์ : 2020-09-22 09:02:58

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 477


วันที่โพสต์ : 2020-09-22 09:01:22

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าเเละประกอบธุรกิจ :: เข้าชม :: 532


วันที่โพสต์ : 2020-09-22 08:58:37

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล :: เข้าชม :: 470


วันที่โพสต์ : 2020-09-22 08:56:25

หัวข้อ : โครงการอบรมให้ความรู้ การใช้ชีวิตวิถีใหม่ เเละการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 468


วันที่โพสต์ : 2020-09-17 11:53:28

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการอาชีวะต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ :: เข้าชม :: 576


วันที่โพสต์ : 2020-09-17 11:52:22

หัวข้อ : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) :: เข้าชม :: 520


วันที่โพสต์ : 2020-09-15 08:18:41

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการแข่งขันทักษะฯและการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 619


วันที่โพสต์ : 2020-09-15 08:17:31

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการแข่งขันทักษะฯและการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 521


วันที่โพสต์ : 2020-09-11 22:06:06

หัวข้อ : นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสาน ศิลปะวัฒนธรมท้องถิ่ง ชากังราว นครศิลป์ :: เข้าชม :: 692


วันที่โพสต์ : 2020-09-11 22:00:24

หัวข้อ : เเจ้งรายชื่อห้องดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา (รอบปกติ)ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ตั้งเเต่เวลา 08.30 -16.30 น. :: เข้าชม :: 615


วันที่โพสต์ : 2020-09-11 21:58:35

หัวข้อ : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ "จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์" ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 :: เข้าชม :: 523


วันที่โพสต์ : 2020-09-06 22:49:10

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมการสอนหลักสูตรระยะสั้น เเละหารือในการจัดทำหลักสูตรปริญาตรี :: เข้าชม :: 653


วันที่โพสต์ : 2020-09-06 22:47:46

หัวข้อ : [วันที่ 2 กันยายน 2563] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการเลือกตั้ง อวท. (องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 604


วันที่โพสต์ : 2020-09-06 22:46:02

หัวข้อ : สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่ายเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน :: เข้าชม :: 621


วันที่โพสต์ : 2020-09-06 22:44:03

หัวข้อ : คณะเหล่ากาชาด จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 / 2563 :: เข้าชม :: 627

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร