ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2021-03-09 15:14:24

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง เปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 252


วันที่โพสต์ : 2021-03-08 16:38:48

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบปกติ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 เมษายน 2564 :: เข้าชม :: 2436


วันที่โพสต์ : 2021-02-24 08:27:52

หัวข้อ : ประมวลภาพ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ออกค่ายอาสาพัฒนา พร้อมร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 264


วันที่โพสต์ : 2021-02-18 10:36:51

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 :: เข้าชม :: 325


วันที่โพสต์ : 2021-02-18 10:35:56

หัวข้อ : ประมวลภาพ การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) นักเรียนนักศึกษา ที่กำลังจะจบหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 311


วันที่โพสต์ : 2021-02-15 15:19:51

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนและขั้นตอนการรายงานตัวจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง :: เข้าชม :: 361


วันที่โพสต์ : 2021-02-15 15:16:22

หัวข้อ : โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น "ผู้สัมผัสอาหาร" วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตามที่นโนบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ กรมอนามัย :: เข้าชม :: 409


วันที่โพสต์ : 2021-02-15 15:14:49

หัวข้อ : ประชุมเเนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนภาระงาน :: เข้าชม :: 433


วันที่โพสต์ : 2021-02-11 10:22:06

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเปิดสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบปกติ) เริ่มตั้งเเต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึง 9 เมษายน 2564 :: เข้าชม :: 450


วันที่โพสต์ : 2021-02-07 14:27:35

หัวข้อ : ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชี ร่วมกับ ธนาคารออมสิน สาขากำแพงเพชร ดำเนินโครงการ "การประหยัดเเละออม" โดยมีนายยอดเพชร แพรน้อย :: เข้าชม :: 424


วันที่โพสต์ : 2021-02-02 19:11:27

หัวข้อ : งานโครงการพิเศษ ,แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเเละหลักสูตรระยะสั้น :: เข้าชม :: 403


วันที่โพสต์ : 2021-02-01 11:24:48

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัคร-เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ :: เข้าชม :: 421


วันที่โพสต์ : 2021-01-30 16:13:28

หัวข้อ : ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ปี 2564 :: เข้าชม :: 414


วันที่โพสต์ : 2021-01-29 08:23:27

หัวข้อ : ประมวลภาพ โครงการ "การสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน" :: เข้าชม :: 417


วันที่โพสต์ : 2021-01-27 17:15:30

หัวข้อ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่องขยายเวลาการขอผ่อนผันทหารประจำปี 2564 :: เข้าชม :: 460


วันที่โพสต์ : 2021-01-27 17:14:05

หัวข้อ : ประมวลภาพ โครงการอบรม IOT (Internet of thing) ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 292


วันที่โพสต์ : 2021-01-26 17:46:41

หัวข้อ : ประมวลภาพ ประชุมเจ้าหน้าที่งาน 4 ฝ่าย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 412


วันที่โพสต์ : 2021-01-25 10:20:56

หัวข้อ : ประกวดชมรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ชมรมองค์การนักวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้มีการดำเนินกิจกรรมทุกชมรมวิชาชีพ จำนวน 14 แผนกวิชา :: เข้าชม :: 291


วันที่โพสต์ : 2021-01-25 10:19:22

หัวข้อ : การประชุมนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เเละส่งแบบรายงานผลการจัดการศึกษา (แบบ คอศ.2-6) :: เข้าชม :: 315


วันที่โพสต์ : 2021-01-25 06:33:42

หัวข้อ : ประกาศจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่อง ปฏิทินการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาปวช.3 เเละ ปวส.2 ที่ติดศูนย์ ขร. :: เข้าชม :: 353


วันที่โพสต์ : 2021-01-25 06:32:58

หัวข้อ : ข่าวสารจากงานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนเเละอุปกรณ์การศึกษา 2564 (โดยประมาณ) :: เข้าชม :: 369


วันที่โพสต์ : 2021-01-25 06:32:08

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองเเละครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564 :: เข้าชม :: 376


วันที่โพสต์ : 2021-01-25 06:30:36

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยกองทุน ATP จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เพื่อเตรียมตัวก่อนไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 335


วันที่โพสต์ : 2021-01-25 06:28:53

หัวข้อ : พลตำรวจตรี ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จราจร สายตรวจ และชุดสืบสวน สภ.กำแพงเพชร ดำเนินการตามโครงการ เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ :: เข้าชม :: 392


วันที่โพสต์ : 2021-01-19 10:43:25

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “วันครู” เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ปี พ.ศ.2564 :: เข้าชม :: 387


วันที่โพสต์ : 2021-01-18 13:15:30

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เตรียมความพร้อมจัดโครงการศูนย์การเรียนเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ :: เข้าชม :: 425


วันที่โพสต์ : 2021-01-15 11:21:14

หัวข้อ : ประชุมคณะทำงานงานส่งเสริมผลิตผลการค้าเเละประกอบธุรกิจ :: เข้าชม :: 400


วันที่โพสต์ : 2021-01-15 11:20:43

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมดีดีสำหรับคนรักการออมโดยธนาคารออมสิน สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 390


วันที่โพสต์ : 2021-01-15 11:20:09

หัวข้อ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่องปรับเปลี่ยนกำหนดการขอผ่อนผันทหารประจำปี 2564 :: เข้าชม :: 407


วันที่โพสต์ : 2021-01-12 09:49:37

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมรับนักเรียน สพฐ.41 ปีการศึกษา2564 :: เข้าชม :: 399


วันที่โพสต์ : 2021-01-06 09:40:49

หัวข้อ : หากนักศึกษาคนใดที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงฯและได้ทำการกักตัวหรือปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามแนวทางของสาธารณสุขจังหวัดฯ เเล้วนั้นให้รายงานกลับมายังวิทยาลัยฯ :: เข้าชม :: 428


วันที่โพสต์ : 2021-01-04 15:19:04

หัวข้อ : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 :: เข้าชม :: 399


วันที่โพสต์ : 2021-01-04 15:17:46

หัวข้อ : นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ณ หน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 442


วันที่โพสต์ : 2020-12-30 08:11:00

หัวข้อ : ประชุมชี้แจงมาตรการ/แนวทางการฝึกประสบการณ์ฯของนักศึกษาทวิภาคี :: เข้าชม :: 505


วันที่โพสต์ : 2020-12-22 11:32:41

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพขร เรื่อง งดกิจกรรมร่วมบริการประชาชนที่มีความแออัดเเละสนามกีฬา (บุคคลภายนอกห้ามเข้า :: เข้าชม :: 345


วันที่โพสต์ : 2020-12-22 11:32:05

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว :: เข้าชม :: 400


วันที่โพสต์ : 2020-12-22 11:31:24

หัวข้อ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนวิทยาลัยฯ นักเรียนนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ใช้รหัสใหม่ในการเข้าใช้ระบบ สำหรับการเช็คชื่อเข้าแถว :: เข้าชม :: 355


วันที่โพสต์ : 2020-12-18 22:01:22

หัวข้อ : การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพเเละทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 ชุดที่ 3 :: เข้าชม :: 396


วันที่โพสต์ : 2020-12-18 22:00:02

หัวข้อ : การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพเเละทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 ชุดที่ 2 :: เข้าชม :: 399


วันที่โพสต์ : 2020-12-18 21:58:54

หัวข้อ : การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพเเละทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 ชุดที่ 1 :: เข้าชม :: 337


วันที่โพสต์ : 2020-12-18 21:57:09

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารงาน ให้การต้อนรับคณะครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 391


วันที่โพสต์ : 2020-12-15 16:43:27

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง :: เข้าชม :: 560


วันที่โพสต์ : 2020-12-15 16:43:02

หัวข้อ : ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต กับ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 :: เข้าชม :: 534


วันที่โพสต์ : 2020-12-14 11:32:13

หัวข้อ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ :: เข้าชม :: 422


วันที่โพสต์ : 2020-12-14 11:31:42

หัวข้อ : ประมวลภาพ รับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 422


วันที่โพสต์ : 2020-12-07 11:24:15

หัวข้อ : ข่าวประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง เปิดรับสมัครครูปฏิบัติหน้าที่สอน ตำแหน่งครูพิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาการบัญชี :: เข้าชม :: 406


วันที่โพสต์ : 2020-12-07 11:21:35

หัวข้อ : ประกาศรับนักเรียนนักศึกษากรณีพิเศษ (คัดสรรโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก) นักเรียนที่มีความประสงค์ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สามารถยื่นใบสมัครกรณีพิเศษ :: เข้าชม :: 520


วันที่โพสต์ : 2020-12-07 11:17:07

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ :: เข้าชม :: 409


วันที่โพสต์ : 2020-12-07 11:16:04

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2563 ร่วมหารือการเตรียมความพร้อม :: เข้าชม :: 408


วันที่โพสต์ : 2020-12-07 11:14:42

หัวข้อ : งานส่งเสริมผลิตผลการค้าเเละประกอบธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 389


วันที่โพสต์ : 2020-12-03 10:13:18

หัวข้อ : เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-2019 ตามที่เป็นข่าวในขณะนี้ ขอความร่วมมือช่วยกันเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเเละปฏิบัติตามมาตรการฯ :: เข้าชม :: 323


วันที่โพสต์ : 2020-12-03 09:15:29

หัวข้อ : ชมรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการอบรมภาวะผู้นำพัฒนาคุณธรรมสู่ความพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 420


วันที่โพสต์ : 2020-12-01 09:22:36

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา :: เข้าชม :: 520


วันที่โพสต์ : 2020-11-27 17:37:44

หัวข้อ : ชมรมลูกเสือวิสามัญ จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า :: เข้าชม :: 496


วันที่โพสต์ : 2020-11-27 17:36:37

หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานซอร์ฟเเวร์ระบบบริหารจัดการด้านอาชีวศึกษา ระบบ EDR สำหรับครูผู้สอน นักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 471


วันที่โพสต์ : 2020-11-24 14:00:53

หัวข้อ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศ ด้วยการจัดการอาชีวศึกษายกกำลัง2 (TE25) :: เข้าชม :: 420


วันที่โพสต์ : 2020-11-23 15:35:18

หัวข้อ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศ ด้วยการจัดการอาชีวศึกษายกกำลัง2 (TE25) :: เข้าชม :: 399


วันที่โพสต์ : 2020-11-18 16:02:48

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง หยุดการเรียนการสอน :: เข้าชม :: 508


วันที่โพสต์ : 2020-11-18 09:38:00

หัวข้อ : ประมวลภาพ ส่งนักศึกษาระบบทวิภาคึออกฝึกงาน กับ บริษัท TSC Tecs Asia :: เข้าชม :: 432


วันที่โพสต์ : 2020-11-16 09:05:08

หัวข้อ : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดโครงการประชุมผู้ปกครองเเละโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกอาชีพ/ฝึกงาน ในสถานประกอบการ :: เข้าชม :: 446

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร