ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2021-07-20 08:18:41

หัวข้อ : คณะผู้บริหารลงพื้นที่ ตรวจดูความเรียบร้อย ของการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ ภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน :: เข้าชม :: 184


วันที่โพสต์ : 2021-07-15 08:22:48

หัวข้อ : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงร่วมทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัยและประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) :: เข้าชม :: 220


วันที่โพสต์ : 2021-07-14 13:25:48

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รายงานการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์โควิด ตั้งแต่วันที่ 1-14 มิถุนายน 2564 :: เข้าชม :: 199


วันที่โพสต์ : 2021-07-13 13:06:37

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าเเละประกอบธุรกิจ :: เข้าชม :: 193


วันที่โพสต์ : 2021-07-09 16:35:48

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว :: เข้าชม :: 253


วันที่โพสต์ : 2021-07-09 14:56:58

หัวข้อ : ที่ หจก.นรินทร์กลการ กำแพงเพชร นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเเละตัวแทนครูแผนกวิชาช่างยนต์ รับมอบวัสดุฝึก :: เข้าชม :: 210


วันที่โพสต์ : 2021-07-08 11:38:25

หัวข้อ : เชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ภาษาไทยเเละวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ :: เข้าชม :: 212


วันที่โพสต์ : 2021-07-05 16:47:47

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา :: เข้าชม :: 241


วันที่โพสต์ : 2021-07-02 14:42:33

หัวข้อ : แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี ข่าวสารจากงานการเงิน :: เข้าชม :: 222


วันที่โพสต์ : 2021-06-30 17:10:38

หัวข้อ : ต้อนรับครูย้ายมาใหม่แผนกวิชาช่างยนต์ :: เข้าชม :: 230


วันที่โพสต์ : 2021-06-25 18:08:33

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ :: เข้าชม :: 284


วันที่โพสต์ : 2021-06-25 18:08:14

หัวข้อ : ประชุมวางแผนบริหารจัดการการให้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีการพัฒนาเเละมีประสิทธิภาพมากขึ้น :: เข้าชม :: 242


วันที่โพสต์ : 2021-06-25 18:07:04

หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) :: เข้าชม :: 229


วันที่โพสต์ : 2021-06-21 15:57:25

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 271


วันที่โพสต์ : 2021-06-21 15:35:34

หัวข้อ : ต้อนรับครูย้ายมาใหม่/ครูพิเศษใหม่ อบรมการสอนออนไลน์ผ่านระบบ EDR :: เข้าชม :: 234


วันที่โพสต์ : 2021-06-16 13:43:11

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด :: เข้าชม :: 288


วันที่โพสต์ : 2021-06-11 18:03:34

หัวข้อ : ขยายเวลาการจัดการเรียนสอนแบบออนไลน์ ถึงวันที่ 25 มิย. 64 :: เข้าชม :: 312


วันที่โพสต์ : 2021-06-09 14:52:30

หัวข้อ : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริม คุณธรรม ศิลธรรม นำการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 277


วันที่โพสต์ : 2021-06-08 09:49:17

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักเรียนนักศึกษา :: เข้าชม :: 259


วันที่โพสต์ : 2021-06-08 09:48:45

หัวข้อ : แจ้งนักศึกษาที่สนใจสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 เเละสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 :: เข้าชม :: 256


วันที่โพสต์ : 2021-05-27 10:41:54

หัวข้อ : ถึงน้อง ๆ ที่กำลังหาที่เรียน หากสนใจศึกษาต่อด้านวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ยังรับสมัครอยู่ :: เข้าชม :: 382


วันที่โพสต์ : 2021-05-27 10:39:27

หัวข้อ : แจ้งนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช1 เเละ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564 ทุกแผนกวิชา :: เข้าชม :: 341


วันที่โพสต์ : 2021-05-27 10:38:55

หัวข้อ : แจ้งนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช1 เเละ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564 ทุกแผนกวิชา :: เข้าชม :: 330


วันที่โพสต์ : 2021-05-27 10:37:26

หัวข้อ : วิธีและขั้นตอนการสั่งซื้อเครื่องแบบนักศึกษาและเครื่องมือนักศึกษารอบปกติและรอบโควต้า :: เข้าชม :: 363


วันที่โพสต์ : 2021-05-24 20:23:30

หัวข้อ : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ให้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการจัดทำสบู่เหลวและเจลแอลกอฮอล์ :: เข้าชม :: 317


วันที่โพสต์ : 2021-05-12 09:51:02

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร แสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ :: เข้าชม :: 425


วันที่โพสต์ : 2021-05-11 12:42:21

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 :: เข้าชม :: 357


วันที่โพสต์ : 2021-04-30 15:34:26

หัวข้อ : ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ) :: เข้าชม :: 383


วันที่โพสต์ : 2021-04-20 20:31:42

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รอบปกติทั่วไป โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อจากลิงค์ด้านล่าง :: เข้าชม :: 485


วันที่โพสต์ : 2021-04-15 07:52:15

หัวข้อ : วิทยาลัยฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ด้านอาชีวศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Video Conference System :: เข้าชม :: 402


วันที่โพสต์ : 2021-04-09 11:32:48

หัวข้อ : สทศ.จัดสอบ" วีเน็ต "สอบตามความสมัครใจ ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 423


วันที่โพสต์ : 2021-04-09 11:32:16

หัวข้อ : งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก :: เข้าชม :: 389


วันที่โพสต์ : 2021-04-09 09:29:40

หัวข้อ : ร่วมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ :: เข้าชม :: 348


วันที่โพสต์ : 2021-04-09 09:28:45

หัวข้อ : [วันที่ 2 เมษายน 2564] ที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินการแจกชุดเครื่องเเบบนักศึกษา อุปกรณ์การเรียน :: เข้าชม :: 350


วันที่โพสต์ : 2021-04-09 09:27:51

หัวข้อ : งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการวันรับเครื่องแบบนักศึกษาใหม่ (รอบโควต้า) :: เข้าชม :: 300


วันที่โพสต์ : 2021-04-09 09:26:24

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล :: เข้าชม :: 278


วันที่โพสต์ : 2021-04-05 08:38:45

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมซ้อมรับประกาศนียบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 373


วันที่โพสต์ : 2021-04-05 08:35:01

หัวข้อ : งานเเนะเเนวฯวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ-อำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา :: เข้าชม :: 383


วันที่โพสต์ : 2021-04-01 08:37:08

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีรับประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (วีดีโอ) :: เข้าชม :: 386


วันที่โพสต์ : 2021-04-01 08:30:08

หัวข้อ : งานวัดผลประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 :: เข้าชม :: 416


วันที่โพสต์ : 2021-04-01 08:29:00

หัวข้อ : สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 :: เข้าชม :: 344


วันที่โพสต์ : 2021-04-01 08:27:39

หัวข้อ : กำหนดการพิธีรับใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 333


วันที่โพสต์ : 2021-04-01 08:27:03

หัวข้อ : ข่าวสารจากงานส่งเสริมฯ เเจ้งนักศึกษา (รอบโควต้า) นักศึกษาใหม่ติดต่อขอวัดตัวเพื่อรับเครื่องแบบนักศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 283


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 11:32:50

หัวข้อ : นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์บริรักษ์ไทย และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา “บริรักษ์ไทย” :: เข้าชม :: 295


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 09:03:15

หัวข้อ : พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะครูร่วมต้อนรับ :: เข้าชม :: 280


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 09:00:36

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ครู ครูพิเศษ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เเละบุคลาการทางการศึกษา :: เข้าชม :: 295


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 08:59:43

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารงาน มอบเกียรติบัตร โล่ห์รางวัล ให้แก่คณะครูและตัวเเทนนักศึกษา :: เข้าชม :: 292


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 08:58:42

หัวข้อ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเเละวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย คณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยนักศึกษา ที่เข้าประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ :: เข้าชม :: 319


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 08:56:41

หัวข้อ : ครูผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการแข่งขันฯ ทั้งจากของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเองและจากสถาบัน :: เข้าชม :: 287


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 08:55:30

หัวข้อ : นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย :: เข้าชม :: 302


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 08:54:20

หัวข้อ : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศให้แก่ผู้เรียนเเละผู้ปกครองก่อนออกฝึกอาชีพ โดยมีนายรชต ดิลกรัชตสกุล :: เข้าชม :: 278


วันที่โพสต์ : 2021-03-16 10:09:10

หัวข้อ : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับ หน่วยงานราชกาiภายในจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 300


วันที่โพสต์ : 2021-03-16 10:08:43

หัวข้อ : พิธีประดับแถบ 3 สี ประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 306


วันที่โพสต์ : 2021-03-16 10:08:10

หัวข้อ : โครงการเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 280


วันที่โพสต์ : 2021-03-16 10:07:35

หัวข้อ : การประกวดโครงงานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 298


วันที่โพสต์ : 2021-03-15 11:14:55

หัวข้อ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ร่วมกับ งานวัดผลประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการจัดฝึกอบรมการปฏิบัติงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ EDR :: เข้าชม :: 287


วันที่โพสต์ : 2021-03-11 17:22:09

หัวข้อ : โครงการสร้างความสัมพันธ์สาขากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง) แผกวิชา :: เข้าชม :: 284


วันที่โพสต์ : 2021-03-11 17:20:50

หัวข้อ : โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การเป็นผู้ประกอบการ :: เข้าชม :: 312


วันที่โพสต์ : 2021-03-11 17:20:11

หัวข้อ : ประกาศจากงานเเนะเเนวฯ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 246


วันที่โพสต์ : 2021-03-09 15:15:15

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 251

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร