ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:54:10

หัวข้อ : แจ้งนักศึกษาใหม่ ปวช.1 เเละ ปวส 1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ทุกคน :: เข้าชม :: 126


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:53:36

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ จำนวน 4 อัตรา :: เข้าชม :: 137


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:53:19

หัวข้อ : ย้ำเตือนอีกรอบ!! พรุ่งนี้นักศึกษาทุกชั้นปี รายงานตัวฉีดวัคซีนฯตามตารางเวลาของเเต่ละระดับชั้นปี ณ สมาคมชาวไร้อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร :: เข้าชม :: 126


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:53:02

หัวข้อ : กำหนดการภาคเรียนที่ 2/2564 :: เข้าชม :: 138


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:52:38

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เดินทางร่วมแสดงความยินดีกับนายทวินทร์ อุดมสุข ที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คนใหม่ :: เข้าชม :: 130


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:51:59

หัวข้อ : เนื่องด้วยงานศูนย์ข้อมูลฯได้รับหนังสือด่วนที่สุด จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอาชีวศึกษา #ขอความร่วมมือให้นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส. 2 #ปรับปรุงข้อมูลในระบบงาน V-COP :: เข้าชม :: 146


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:51:28

หัวข้อ : นายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ พร้อมด้วยนายประหยัด แช่มจุ้ย ครูปฏิบัติหน้าที่รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครูของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 148


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:50:04

หัวข้อ : แจ้งผู้ปกครองเเละนักศึกษาทุกชั้นปี วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เกี่ยวกับรายละเอียดตารางเวลานัดหมายการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ #ในวันพฤหัสบดีที่14ตุลาคม2564 ณ.สมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร :: เข้าชม :: 177


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:49:10

หัวข้อ : ต้อนรับครูย้ายมาใหม่/จากวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 146


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:48:34

หัวข้อ : ขอความร่วมมือผู้ปกครองเเละนักศึกษาทุกชั้นปีตอบเเบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่1/2564 :: เข้าชม :: 127


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:48:14

หัวข้อ : งานความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผลิตเเละพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับฝีมือ สมรรถนะอาชีพ เเละบริการวิชาชีพสู่ชุมชนต่อยอดพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับ ปวช. ปวส. :: เข้าชม :: 124


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:47:39

หัวข้อ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเเละสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 139


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:47:08

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เเสดงความยินดีกับผอ.รร.กพ/ผอ.ทุ่งโพธิ์ทะเล :: เข้าชม :: 135


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:46:29

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.รร.ท.1/ท.2 :: เข้าชม :: 129


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:45:54

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ต้อนรับครูย้ายมาใหม่ :: เข้าชม :: 133


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:45:14

หัวข้อ : ยินดีต้อนรับ นายสุบรรณ์ ชัยยะ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มา ณ โอกาสนี้ :: เข้าชม :: 114


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:44:25

หัวข้อ : งานโครงการพิเศษฯ ดำเนินงานอาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยน้ำท่วม (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร) :: เข้าชม :: 119


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:44:00

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วช.เพชรบูรณ์ :: เข้าชม :: 115


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:43:19

หัวข้อ : ที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานพร้อมมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการเนื่องด้วยเกษียณอายุราชการ ปี 2564 :: เข้าชม :: 117


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:42:46

หัวข้อ : ประกาศแจ้งนักเรียนนักศึกษาทุกคน หากใครยังไม่ได้ส่งงาน ,เวลาเรียนไม่ครบ, ยังไม่ได้สอบ ,#ให้รีบติดต่อครูผู้สอนโดยด่วนนะครับ ยังมีเวลา 4-20 ตุลาคม 2564 นะครับ :: เข้าชม :: 170


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:42:03

หัวข้อ : กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน :: เข้าชม :: 152


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:41:36

หัวข้อ : คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ กราบอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ ประจำปี 2564 :: เข้าชม :: 179


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:41:05

หัวข้อ : สรุปผลการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทาง PLC เพื่อเสริมทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูอาชีวศึกษา" (วันที่ 3 ) :: เข้าชม :: 219


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:40:27

หัวข้อ : เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทาง PLC (วันที่ 2) :: เข้าชม :: 148


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:39:51

หัวข้อ : การอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทาง PLC เพื่อเสริมทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูอาชีวศึกษา" :: เข้าชม :: 173


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:22:41

หัวข้อ : [วันพุธที่ 22 กันยายน 2564] ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยกา ประชุมข้าราชการครู เเละบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2563 ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom) :: เข้าชม :: 156


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:21:17

หัวข้อ : [วันที่ 21 กันยายน 2564] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัทแกรนด์ เอทีเอส จำกัด อบรมพัฒนา "ฟังก์ชั่นการใช้งานระบบซอฟเเวร์บริหารจัดการด้านอาชีวศึกษา" :: เข้าชม :: 162


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:20:08

หัวข้อ : [เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564] ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้ผ่านการประเมินการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center แบบถาวร ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 166


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:19:05

หัวข้อ : [วันที่ 17 กันยายน 2564] ประชุมปรึกษา หารือเเละเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center แบบถาวร ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ :: เข้าชม :: 130


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:18:10

หัวข้อ : [เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564] การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาอาชีพเเละการเป็นผู้ประกอบการ ประจำจังหวัด ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายจัดการศึกษา :: เข้าชม :: 129


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:16:19

หัวข้อ : [วันพุธที่ 15 กันยายน 2564] โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อน PLC วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 114


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:15:21

หัวข้อ : สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี 2564 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา :: เข้าชม :: 143


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:14:04

หัวข้อ : [วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564] ประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ประจำปีงบประมาณ 2564 และวางแผนจัดจัดทำแผนสิ่งประดิษฐ์ปีงบประมาณ2565 (ผ่านระบบออนไลน์) :: เข้าชม :: 145


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:12:49

หัวข้อ : [เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564] แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้ดำเนินการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม Google Hangouts Meet :: เข้าชม :: 137


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:10:45

หัวข้อ : [วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564] ประชุมชี้เเจงการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับชาติ :: เข้าชม :: 154


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:09:12

หัวข้อ : ประชุมหารือวางแผนมอบหมายงาน เพื่อการรองรับการประเมินจัดตั้งศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ :: เข้าชม :: 131


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:08:12

หัวข้อ : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐาน ตัวชี้วัด เเละเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาที่ร่วมโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) :: เข้าชม :: 165


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:06:57

หัวข้อ : [เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564] ที่ห้องประชุม Samrt Classroom วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ (Live) การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ :: เข้าชม :: 185


วันที่โพสต์ : 2021-09-03 10:22:16

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลาการทางการศึกษา นักศึกษา ศิษย์เก่าฯวิทยาลัยฯ เเละผู้มีจิตศรัทธา :: เข้าชม :: 208


วันที่โพสต์ : 2021-09-03 08:50:34

หัวข้อ : ประชุม เรื่องการดำเนินการปรับปรุงแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และอาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จากงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 204


วันที่โพสต์ : 2021-09-02 10:01:53

หัวข้อ : การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2564 (ออนไลน์) :: เข้าชม :: 165


วันที่โพสต์ : 2021-08-27 17:06:15

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านระบบออนไลน์) :: เข้าชม :: 203


วันที่โพสต์ : 2021-08-25 08:11:20

หัวข้อ : การประเมินศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center แบบถาวร ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 :: เข้าชม :: 177


วันที่โพสต์ : 2021-08-23 09:52:47

หัวข้อ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) (รูปแบบออนไลน์) :: เข้าชม :: 186


วันที่โพสต์ : 2021-08-23 09:51:46

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2564 :: เข้าชม :: 163


วันที่โพสต์ : 2021-08-11 14:48:34

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง :: เข้าชม :: 212


วันที่โพสต์ : 2021-08-10 10:20:53

หัวข้อ : กิจกรรมการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ :: เข้าชม :: 254


วันที่โพสต์ : 2021-08-10 08:21:26

หัวข้อ : งานส่งเสริมผลิตผลการค้าเเละประกอบธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ส่งทีมนักเรียน นักศึกษา (ซุ้มกอพอเพียง) เข้าร่วมโครงการ Fin dee we can do season 3 :: เข้าชม :: 222


วันที่โพสต์ : 2021-08-03 17:46:35

หัวข้อ : แจ้งนักเรียนนักศึกษากรอกข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนอินเตอร์เน็ตมือถือหรืออินเตอร์เน็ตบ้านเพื่อการศึกษาจากจากภาครัฐ :: เข้าชม :: 225


วันที่โพสต์ : 2021-08-02 16:39:19

หัวข้อ : พิธีรับพระราชทานรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการในสังกัด :: เข้าชม :: 241


วันที่โพสต์ : 2021-08-02 11:20:29

หัวข้อ : มอบอาหารเครื่องดื่มให้โรงพยาบาลสนาม :: เข้าชม :: 210


วันที่โพสต์ : 2021-08-02 11:19:21

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 :: เข้าชม :: 216


วันที่โพสต์ : 2021-08-02 11:16:45

หัวข้อ : [วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 :: เข้าชม :: 195


วันที่โพสต์ : 2021-07-27 15:44:20

หัวข้อ : วท.กพ.เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์เเละระบบควบคุมอัตโนมัติ :: เข้าชม :: 272


วันที่โพสต์ : 2021-07-27 15:43:56

หัวข้อ : ชุดที่ 4 คณะผู้บริหาร และงานพัสดุ ร่วมให้กำลังใจคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ พร้อมรองรับการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อย่างมีคุณภาพ :: เข้าชม :: 203


วันที่โพสต์ : 2021-07-27 15:43:08

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2564 :: เข้าชม :: 230


วันที่โพสต์ : 2021-07-20 18:04:02

หัวข้อ : ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขอเป็นศูนย์ประเมินและรับรองสมรรถนะบุคคล ของคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) :: เข้าชม :: 255


วันที่โพสต์ : 2021-07-20 18:03:32

หัวข้อ : (ชุดที่ 3) คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจ และรับฟังการนำเสนอข้อมูลการพัฒนา ระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา การปรับปรุงระบบไฟฟ้า :: เข้าชม :: 194


วันที่โพสต์ : 2021-07-20 08:20:38

หัวข้อ : ประชุมฝ่ายบริหาร ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายบริหาร :: เข้าชม :: 268


วันที่โพสต์ : 2021-07-20 08:19:23

หัวข้อ : (ชุดที่ 2) คณะผู้บริหารลงพื้นที่ สำรวจห้องเรียน การติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน :: เข้าชม :: 232

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร