ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2022-01-14 16:48:22

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 5) :: เข้าชม :: 197


วันที่โพสต์ : 2022-01-14 16:46:59

หัวข้อ : อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปีพุทธศักราช 2565 :: เข้าชม :: 189


วันที่โพสต์ : 2022-01-11 10:01:30

หัวข้อ : แจ้งนักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2565 ให้นำหลักฐานมายื่นขอผ่อนผันทหารตามรายการเอกสารในวันและเวลาที่กำหนด :: เข้าชม :: 176


วันที่โพสต์ : 2022-01-05 14:53:23

หัวข้อ : ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 กรณีพิเศษ (โควตา) รอบทั่วไป โดยที่ไม่ต้องสอบคัดเลือก สำหรับผู้มีความประสงค์ยื่นด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ :: เข้าชม :: 364


วันที่โพสต์ : 2022-01-04 08:32:53

หัวข้อ : งานแนะเเนวฯ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เพื่อเตรียมตัวก่อนไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 192


วันที่โพสต์ : 2022-01-04 08:32:23

หัวข้อ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564 :: เข้าชม :: 193


วันที่โพสต์ : 2022-01-04 08:31:50

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 191


วันที่โพสต์ : 2022-01-04 08:31:10

หัวข้อ : คณะผู้บริหารร่วมนิทรรศการและเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด :: เข้าชม :: 182


วันที่โพสต์ : 2021-12-28 13:27:23

หัวข้อ : อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับประเทศ :: เข้าชม :: 180


วันที่โพสต์ : 2021-12-24 09:11:52

หัวข้อ : ขอเเสดงความยินดีกับทีม Snacky Herb กระชายเขย่า คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แผนธุรกิจภายใต้โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจำปี 2564 :: เข้าชม :: 193


วันที่โพสต์ : 2021-12-23 17:15:04

หัวข้อ : อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมวิชาการ “อวท.” และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 205


วันที่โพสต์ : 2021-12-23 14:32:10

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา :: เข้าชม :: 192


วันที่โพสต์ : 2021-12-23 14:31:49

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปีเกี่ยวกับการจัดทำบัตรนักศึกษารอบเก็บตกทุกกรณี !! :: เข้าชม :: 182


วันที่โพสต์ : 2021-12-23 08:52:56

หัวข้อ : ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 182


วันที่โพสต์ : 2021-12-15 17:20:03

หัวข้อ : ประชุมการจัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 207


วันที่โพสต์ : 2021-12-15 17:19:35

หัวข้อ : อศจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 :: เข้าชม :: 208


วันที่โพสต์ : 2021-12-14 15:59:10

หัวข้อ : อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดจัดโครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 188


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 17:47:04

หัวข้อ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาขอรับเครื่องแบบนักศึกษาและอุปกรณ์การเรียน/เครื่องมือช่างติดต่อขอรับได้ตั้งแต่บัดนี้-24 ธันวาคม 2564 เท่านั้น!! :: เข้าชม :: 216


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 17:43:47

หัวข้อ : เรื่องการจ่ายเงินผ่านบัตร นศ. เป็นค่าอาหาร ณ โรงอาหาร โดยสามารถนำเงินเข้าบัตร นศ. ได้ 3 วิธี :: เข้าชม :: 223


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 17:43:15

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเติมเงินเข้าบัตรนักศึกษาเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารในโรงอาหารของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 181


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 17:42:47

หัวข้อ : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา :: เข้าชม :: 186


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 17:42:09

หัวข้อ : ประชุมชี้เเจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานบัตรนักศึกษารูปแบบใหม่ เเละการใช้งานระบบ EDR สำหรับนักเรียน นักศึกษา :: เข้าชม :: 153


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 17:41:30

หัวข้อ : ประชุมชี้เเจง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาอาชีพฯ :: เข้าชม :: 166


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 17:40:33

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร :: เข้าชม :: 155


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 17:39:56

หัวข้อ : จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป :: เข้าชม :: 157


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 17:39:22

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 :: เข้าชม :: 160


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 17:38:23

หัวข้อ : ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูตัวแทนแผนกวิชา เเละนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเนื่องในวันกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ :: เข้าชม :: 151


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 17:37:34

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้รับหนังสือรับรองจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) "เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์" :: เข้าชม :: 153


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 17:36:55

หัวข้อ : รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารในการเล่นดนตรีโฟลค์ซอง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการเข่งขันทักษะวิชาชีพฯ #ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 162


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 17:36:25

หัวข้อ : ประชุมวิเคราะห์ปัญหาเเละสรุปข้อเสนอเเนะ ทบทวนมาตรการต่างๆ ตามาตรการควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเป็นการวางแผนเเนวทางสำหรับการเปิดเรียน ในสัปดาห์ที่ 5 ต่อไป :: เข้าชม :: 185


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 17:35:11

หัวข้อ : อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2564 :: เข้าชม :: 251


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 14:35:20

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลร้านจำหน่ายอาคารในโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 195


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 14:34:04

หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมลงทะเบียนสำหรับการประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การเเข่งขันทักษะวิชาชีพเเละทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM :: เข้าชม :: 158


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 13:29:47

หัวข้อ : ไหว้องค์พ่อวิษณุกรรมก่อนทำการบูรณะปิดทอง :: เข้าชม :: 157


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 13:29:15

หัวข้อ : พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศิวาวิทย์ สำเร็จผล ณ วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2564 :: เข้าชม :: 156


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 13:28:39

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แบบผสม (ออนไซต์, ออนไลน์) :: เข้าชม :: 151


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 13:28:02

หัวข้อ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากงานส่งเสริมผลการค้าและประกอบธุรกิจ (ติดต่อขอรับได้ตามวันเวลาที่สลับกลุ่มมาเรียน) :: เข้าชม :: 174


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 13:27:36

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาวิชาการตลาด :: เข้าชม :: 158


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 13:27:18

หัวข้อ : ประชุมผู้แทนฝ่าย หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการเปิดเรียนในรูปแบบออนไซต์ ( On Site) ในสัปดาห์หน้า :: เข้าชม :: 168


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 13:26:49

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 :: เข้าชม :: 156


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 13:26:23

หัวข้อ : นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็ม2) :: เข้าชม :: 166


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 13:25:48

หัวข้อ : ประชุมคณะครู ครูพิเศษ เเละเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 162


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 13:25:07

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว :: เข้าชม :: 176


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 12:01:42

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) :: เข้าชม :: 187


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 12:01:16

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ แผนกวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา :: เข้าชม :: 173


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 12:00:58

หัวข้อ : ประกาศประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 187


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 12:00:40

หัวข้อ : ต้อนรับครูย้ายมาใหม่/จากโรงเรียนบ้านลำมะโกรก :: เข้าชม :: 160


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 12:00:10

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 :: เข้าชม :: 161


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:58:59

หัวข้อ : งานโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร :: เข้าชม :: 159


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:58:36

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว :: เข้าชม :: 169


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:58:20

หัวข้อ : ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องกำหนดการลงทะเบียนสอบแก้ตัว กรณีที่ ติด 0 หรือ ม.ส. :: เข้าชม :: 143


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:57:55

หัวข้อ : นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม1 (รอบเก็บตก) :: เข้าชม :: 177


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:57:31

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 151


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:57:12

หัวข้อ : ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ครั้งที่ 5 / 2564 :: เข้าชม :: 152


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:56:47

หัวข้อ : รับรางวัลรองชนะเลิศ ศูนย์ซ่อมสร้างระดับชาติฯ ปีงบประมาณ 2563 :: เข้าชม :: 150


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:56:20

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาใหม่ รหัส64) :: เข้าชม :: 147


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:55:45

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 อัตรา :: เข้าชม :: 150


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:55:24

หัวข้อ : ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 2565 :: เข้าชม :: 111


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:54:57

หัวข้อ : นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กว่าสามพันคน :: เข้าชม :: 164


วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:54:33

หัวข้อ : แจ้งนักศึกษาใหม่ ปวช.1 เเละ ปวส.1 ทุกแผนกวิชา #รายละเอียดในโพสต์ :: เข้าชม :: 183

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร