ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2022-04-26 10:46:20

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการวันรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่เเละ การสั่งเครื่องแบบนักศึกษาใหม่ (รอบโควต้า) เเละนักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 167


วันที่โพสต์ : 2022-04-26 10:45:50

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร :: เข้าชม :: 147


วันที่โพสต์ : 2022-04-22 14:48:27

หัวข้อ : ประกาศกำหนดการรายงานตัวและส่งเอกสาร สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ตามบัญชีรายชื่อดังนี้ ระดับ ปวช. ตรวจสอบที่นี่ :: เข้าชม :: 245


วันที่โพสต์ : 2022-04-22 14:45:47

หัวข้อ : [วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565] ที่หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดค่ายฝึกอบรมทักษะช่างพื้นฐานระยะสั้นให้แก่นักเรียน :: เข้าชม :: 167


วันที่โพสต์ : 2022-04-22 14:45:00

หัวข้อ : [วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญปีใหม่ไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ :: เข้าชม :: 160


วันที่โพสต์ : 2022-04-22 14:42:42

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบเพิ่มเติม) สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งเเต่บัดนี้ จนถึง 25 เมษายน 2565 หรือจนกว่าจะเต็ม :: เข้าชม :: 188


วันที่โพสต์ : 2022-04-11 22:01:40

หัวข้อ : บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อได้ที่ลิงค์ หากมีข้อสงสัยหรือไม่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษากรุณาติดต่อที่งานทะเบียนฯ :: เข้าชม :: 209


วันที่โพสต์ : 2022-04-11 21:50:12

หัวข้อ : โครงการอบรมพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยระบบโมดูล (Block Course) ยกระดับการจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ฯ :: เข้าชม :: 189


วันที่โพสต์ : 2022-04-02 13:10:44

หัวข้อ : โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทคนิคการปรับเปลี่ยนรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA ) ผ่านระบบออนไลน์ เเละ On site :: เข้าชม :: 189


วันที่โพสต์ : 2022-04-02 06:37:56

หัวข้อ : [วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565] ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ ทีมงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นำทีมออกหน่วยบริการชุมชน Fix it Center ช่วงเทศกาล :: เข้าชม :: 190


วันที่โพสต์ : 2022-04-02 06:36:14

หัวข้อ : [วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565] ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ “เด็กดีของสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่าน Video Conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องให้กำลังใจ :: เข้าชม :: 194


วันที่โพสต์ : 2022-04-02 06:34:19

หัวข้อ : [วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565] พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และ โรงเรียนคลองลานวิทยา :: เข้าชม :: 192


วันที่โพสต์ : 2022-04-01 08:28:04

หัวข้อ : ทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ ระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ , แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 178


วันที่โพสต์ : 2022-04-01 08:27:20

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม :: เข้าชม :: 202


วันที่โพสต์ : 2022-03-29 20:40:53

หัวข้อ : ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา รอบปกติ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2565 กรุณา!!! :: เข้าชม :: 278


วันที่โพสต์ : 2022-03-29 20:39:54

หัวข้อ : ประกาศ!!! ตามที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ามีสาขาวิชาที่ต้องดำเนินการจัดสอบในระดับ ปวส. จำนวน 2 สาขาวิชา :: เข้าชม :: 187


วันที่โพสต์ : 2022-03-29 20:39:07

หัวข้อ : แจ้งนักเรียนระดับ ปวช. ที่ติด 0 ในภาคเรียนที่ 2/2564 หากมีความเสี่ยงและต้องกักตัวเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแก้ 0 ได้ที่ลิงค์นี้ :: เข้าชม :: 178


วันที่โพสต์ : 2022-03-29 20:38:46

หัวข้อ : ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ. กรอ. อศ .) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบ On site และ ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting :: เข้าชม :: 176


วันที่โพสต์ : 2022-03-28 11:08:35

หัวข้อ : ประกาศ!!! ตามที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ามีสาขาวิชาที่ต้องดำเนินการจัดสอบในระดับ ปวส. จำนวน 2 สาขาวิชา :: เข้าชม :: 193


วันที่โพสต์ : 2022-03-28 11:07:37

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรคว้ารางวัล ชนะเลิศ ระดับชาติ 2 รายการ ในการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 171


วันที่โพสต์ : 2022-03-28 11:06:22

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินงานการลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือ สร้างเครือข่ายทางวิชาการ และวิชาชีพกับสถานประกอบการ :: เข้าชม :: 163


วันที่โพสต์ : 2022-03-28 11:05:21

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 166


วันที่โพสต์ : 2022-03-28 11:04:54

หัวข้อ : ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 155


วันที่โพสต์ : 2022-03-23 14:36:59

หัวข้อ : นิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัล Online , On Demand& On-Site :: เข้าชม :: 168


วันที่โพสต์ : 2022-03-23 14:19:04

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ และข้อมูลการสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 182


วันที่โพสต์ : 2022-03-11 19:58:27

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน :: เข้าชม :: 208


วันที่โพสต์ : 2022-03-11 16:20:29

หัวข้อ : บริษัท ปตท.สผ. โครงการ เอส 1 มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 201


วันที่โพสต์ : 2022-03-10 20:02:30

หัวข้อ : การอบรมเสริมสร้างศักยภาพ พนักงานราชการ(ครู) ครูพิเศษสอนฯ :: เข้าชม :: 193


วันที่โพสต์ : 2022-03-09 10:27:03

หัวข้อ : การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ ในรูปแบบ Online เเละ แบบ OnSite :: เข้าชม :: 204


วันที่โพสต์ : 2022-03-09 09:26:41

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา :: เข้าชม :: 221


วันที่โพสต์ : 2022-03-09 09:26:15

หัวข้อ : ที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ด้วยระบบดิจิทัล ( V-NET Digital Testing) ระดับปวช.3 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 :: เข้าชม :: 198


วันที่โพสต์ : 2022-03-09 09:25:31

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ :: เข้าชม :: 202


วันที่โพสต์ : 2022-03-02 17:59:24

หัวข้อ : ข่าวสารจากงานเบียนฯ (อัพเดท 2 กุมภาพันธ์ 2565) :: เข้าชม :: 319


วันที่โพสต์ : 2022-03-01 17:04:32

หัวข้อ : ประมวลภาพการแข่งขัน วงดนตรีคนพันธุ์ R ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน :: เข้าชม :: 198


วันที่โพสต์ : 2022-03-01 17:03:23

หัวข้อ : พิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 :: เข้าชม :: 190


วันที่โพสต์ : 2022-02-28 16:21:32

หัวข้อ : "ตรีนุช" ชู "วก.ปากท่อ" ต้นแบบดึงน้องกลับมาเรียน :: เข้าชม :: 177


วันที่โพสต์ : 2022-02-28 16:20:04

หัวข้อ : ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายภัตตาหาร และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ :: เข้าชม :: 172


วันที่โพสต์ : 2022-02-24 16:13:03

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดรับวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู :: เข้าชม :: 208


วันที่โพสต์ : 2022-02-18 17:07:52

หัวข้อ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เลขที่นั่งสอบ V-NET นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 :: เข้าชม :: 190


วันที่โพสต์ : 2022-02-17 18:11:58

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดงานนบพระ เล่นเพลง ประจำปี 2565 :: เข้าชม :: 187


วันที่โพสต์ : 2022-02-17 18:11:24

หัวข้อ : งานทวิภาคีฯ ร่วมกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด(มหาชน) ดำเนินงานในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาจารย์ศุภาวุฒิ :: เข้าชม :: 170


วันที่โพสต์ : 2022-02-17 18:10:44

หัวข้อ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เเจ้งนักศึกษาเเละบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เกี่ยวกับการเข้าออกภายในสถานศึกษา :: เข้าชม :: 186


วันที่โพสต์ : 2022-02-17 17:03:05

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเเละจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป :: เข้าชม :: 221


วันที่โพสต์ : 2022-02-11 16:44:40

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 7 :: เข้าชม :: 274


วันที่โพสต์ : 2022-02-10 15:24:11

หัวข้อ : โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2565 :: เข้าชม :: 185


วันที่โพสต์ : 2022-02-10 08:23:59

หัวข้อ : รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 การสมัครโดยการกรอกข้อมูลออนไลน์ :: เข้าชม :: 328


วันที่โพสต์ : 2022-02-10 08:22:45

หัวข้อ : แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 เเละ ปวส.2 ที่มีความประสงค์ขอรับแบบคำร้องขอเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ได้ที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ห้องวิชาการ :: เข้าชม :: 181


วันที่โพสต์ : 2022-02-07 18:25:53

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาต่อ กรณีพิเศษ (โควตา) :: เข้าชม :: 172


วันที่โพสต์ : 2022-02-07 09:21:20

หัวข้อ : พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 175


วันที่โพสต์ : 2022-02-02 17:50:28

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ ช่างไฟฟ้า :: เข้าชม :: 173


วันที่โพสต์ : 2022-01-29 07:45:34

หัวข้อ : ข้อปฏิบัติวันสอบ สนามสอบครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :: เข้าชม :: 234


วันที่โพสต์ : 2022-01-28 08:21:32

หัวข้อ : ประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :: เข้าชม :: 164


วันที่โพสต์ : 2022-01-28 08:20:59

หัวข้อ : กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี :: เข้าชม :: 162


วันที่โพสต์ : 2022-01-28 08:20:25

หัวข้อ : แจ้งนักศึกษาติดต่อขอรับบัตรฯ (รอบเก็บตกทุกกรณี) :: เข้าชม :: 203


วันที่โพสต์ : 2022-01-28 08:19:51

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2565 :: เข้าชม :: 163


วันที่โพสต์ : 2022-01-21 17:28:41

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา :: เข้าชม :: 233


วันที่โพสต์ : 2022-01-18 17:07:49

หัวข้อ : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กับ กรมพัฒนาฝีมือเเรงงานกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 158


วันที่โพสต์ : 2022-01-18 17:07:25

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองเเละครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2565 :: เข้าชม :: 173


วันที่โพสต์ : 2022-01-18 17:07:01

หัวข้อ : อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 :: เข้าชม :: 173


วันที่โพสต์ : 2022-01-18 16:41:19

หัวข้อ : ขอความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ตอบแบบสำรวจข้อมูลอุปกรณ์การเรียนทางไกลรูปแบบออนไลน์ :: เข้าชม :: 166

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร