ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2019-01-10 09:50:49

หัวข้อ : แนะแนวเพื่อศึกษาต่อ โรงเรียนหนองหลวง จังหวัดกําแพงเพชร :: เข้าชม :: 543


วันที่โพสต์ : 2019-01-10 09:48:59

หัวข้อ : แนะเเนวศึกษาต่อ โรงเรียนท่าพุทรา จังหวัดกําแพงเพชร :: เข้าชม :: 514


วันที่โพสต์ : 2019-01-10 09:47:56

หัวข้อ : แนะเเนวศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านดงซ่อม จังหวัดกําแพงเพชร :: เข้าชม :: 604


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:52:54

หัวข้อ : แนะเเนวศึกษาต่อ โรงเรียนอ่อนวิมล จังหวัดกําแพงเพชร :: เข้าชม :: 1118


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:50:45

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษากรณีพิเศษโควตา ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 637


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:49:46

หัวข้อ : ขอเชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 63 รูป ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ บริเวณโดมสนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 562


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:47:32

หัวข้อ : เตรียมสถานที่จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปี2562 :: เข้าชม :: 539


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:45:39

หัวข้อ : แนะแนวเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร :: เข้าชม :: 520


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:42:28

หัวข้อ : แนะแนวเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร :: เข้าชม :: 520


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:40:09

หัวข้อ : ส่งตัวนักศึกษาออกฝึกงานกับบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ณ จังหวัดสุมทรปราการ :: เข้าชม :: 502


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:38:48

หัวข้อ : ที่ปรึกษา รมว. ศึกษาธิการ เเละคณะ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 :: เข้าชม :: 525


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:37:26

หัวข้อ : เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2562 :: เข้าชม :: 511


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:33:48

หัวข้อ : ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 :: เข้าชม :: 510


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:31:45

หัวข้อ : การเเข่งขันกีฬาสีภายใน "วิษณุเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 543


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:30:21

หัวข้อ : เรื่องราวดีดีของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 509


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:28:43

หัวข้อ : บริษัทลิ่มเซี่ยงเส็ง นครสวรรค์ บริจาคเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 504


วันที่โพสต์ : 2018-12-20 12:11:29

หัวข้อ : ประชุมทางไกลผ่านระบบ Videoconference :: เข้าชม :: 563


วันที่โพสต์ : 2018-12-20 12:10:51

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา :: เข้าชม :: 641


วันที่โพสต์ : 2018-12-20 12:09:47

หัวข้อ : มอบโล่รางวัล เเละเกียรติบัตร ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะฝีมือช่างเชื่อมโลหะเพื่อรถบรรทุก :: เข้าชม :: 616


วันที่โพสต์ : 2018-12-17 16:52:48

หัวข้อ : บริษัทซีพีแรม ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวออกฝึกงานในภาคฤดูร้อน :: เข้าชม :: 628


วันที่โพสต์ : 2018-12-17 16:52:08

หัวข้อ : ข่าวประชาสัมพันธ์ #จากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน :: เข้าชม :: 618


วันที่โพสต์ : 2018-12-17 16:50:59

หัวข้อ : ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน :: เข้าชม :: 587


วันที่โพสต์ : 2018-12-17 16:50:14

หัวข้อ : ทำความดี บริจาคเลือดช่วยผู้ไข้เลือดออก ระดับวิกฤต :: เข้าชม :: 594


วันที่โพสต์ : 2018-12-12 16:00:51

หัวข้อ : ประชุมรับฟังการชี้เเจงการดำเนินงานศูนย์เสมารักษ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 634


วันที่โพสต์ : 2018-12-12 10:17:25

หัวข้อ : มอบเกียรติบัตรเเละโล่รางวัล ให้แก่ครูและนักเรียนนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงแก่วิทยาลัยฯ จนได้รับรางวัลในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือฯ ครั้งที่ 30 :: เข้าชม :: 677


วันที่โพสต์ : 2018-12-11 16:31:56

หัวข้อ : ตัวแทนจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจรรม Bike อุ่นไอรัก จัดโดยหน่วยงานราชการจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 721


วันที่โพสต์ : 2018-12-11 16:30:08

หัวข้อ : คณะครูจากวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนักศึกษา ที่เข้าประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯร่วมพิธีปิดงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ร่วมพธีปิดฯ[วันที่ 7 ธันวาคม 2561] :: เข้าชม :: 669


วันที่โพสต์ : 2018-12-11 16:27:25

หัวข้อ : คณะผู้บริหาร คณะครูจากวิทยาลัยฯ เดินทางให้กำลังใจ ครูผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม นักศึกษา ที่ทำการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ และเยี่ยมชมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ [วันที่ 6 ธันวาคม 2561] :: เข้าชม :: 675


วันที่โพสต์ : 2018-12-11 16:24:08

หัวข้อ : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูจากวิทยาลัยฯ เดินทางให้กำลังใจ ครูผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม นักศึกษา ที่ทำการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ และเยี่ยมชมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ [วันที่ 5 ธันวาคม 2561] :: เข้าชม :: 671


วันที่โพสต์ : 2018-12-11 16:20:56

หัวข้อ : ประชุม จับสลากการแข่งขันร้องเพลง มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 :: เข้าชม :: 632


วันที่โพสต์ : 2018-12-05 15:08:50

หัวข้อ : แนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับ ปวช.เเละ ปวส. โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร :: เข้าชม :: 1015


วันที่โพสต์ : 2018-12-05 15:03:43

หัวข้อ : โครงการองค์กร ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์ในสถานที่ทำงาน :: เข้าชม :: 693


วันที่โพสต์ : 2018-11-29 15:28:35

หัวข้อ : วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครครูพิเศษช่างกลโรงงาน :: เข้าชม :: 768


วันที่โพสต์ : 2018-11-29 14:35:05

หัวข้อ : กิจกรรมแนะแนว นักศึกษาระดับปริญญาตรี :: เข้าชม :: 696


วันที่โพสต์ : 2018-11-28 18:35:52

หัวข้อ : โครงการพลังผลักดันธุรกิจสู่ความสำเร็จ ยุคไทยเเลนด์ 4.0 (พลังแห่งการสร้างยุค) :: เข้าชม :: 679


วันที่โพสต์ : 2018-11-28 18:34:43

หัวข้อ : โครงการอบรมกีฬาหมากล้อมเพื่อสร้างปัญญา ประจำปี 2561 :: เข้าชม :: 638


วันที่โพสต์ : 2018-11-27 15:37:48

หัวข้อ : แผนกคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ส่งนักศึกษาประกวดกิจกรรมการประกวดกระทงรักษ์โลก :: เข้าชม :: 662


วันที่โพสต์ : 2018-11-26 17:33:08

หัวข้อ : นำนักศึกษาร่วมเทปูนหล่อพระ วัดอุทุมพร (ท่าเดื่อ) :: เข้าชม :: 638

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร