ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2019-03-18 12:54:29

หัวข้อ : [วันที่ 15 มีนาคม 2562] การแข่งขันเจ็ตสกีรอบพิเศษ ประจำปี 2562 ณ ริมเเม่น้ำปิง หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 693


วันที่โพสต์ : 2019-03-14 10:42:51

หัวข้อ : [วันที่ 13 มีนาคม 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นำนักศึกษาติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ กำจัดฝุ่น pm 2.5 ลดปัญหาฝุ่นพิษ ในเขตกรุงเทพมหานคร :: เข้าชม :: 591


วันที่โพสต์ : 2019-03-13 14:09:52

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ-ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู) :: เข้าชม :: 655


วันที่โพสต์ : 2019-03-12 13:34:02

หัวข้อ : [วันที่ 10 มกราคม 2562] พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีฯ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่ทีมนักกีฬาฟุตบอล แชมป์ U 19 อาชีวศึกษา :: เข้าชม :: 513


วันที่โพสต์ : 2019-03-11 13:40:47

หัวข้อ : [วันที่ 9 มีนาคม 2562] แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทวิภาคี เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ :: เข้าชม :: 571


วันที่โพสต์ : 2019-03-11 13:38:42

หัวข้อ : [วันที่ 8 มีนาคม 2562] ทีมฟุตบอลแชมป์ สอศ.(วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร) ลงสนามพบกับทีมฟุตบอลโรงเรียนปทุม​คงคากรุงเทพ :: เข้าชม :: 539


วันที่โพสต์ : 2019-03-08 16:22:16

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการบัญชี จำนวน 1 อัตรา :: เข้าชม :: 644


วันที่โพสต์ : 2019-03-07 15:22:22

หัวข้อ : [วันที่ 7 มีนาคม 2562] ประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 :: เข้าชม :: 529


วันที่โพสต์ : 2019-03-07 12:50:16

หัวข้อ : การแข่งขันฟุตบอลการกุศลเยาวชน “แชมป์ชนแชมป์” MOE CHAMPION CUP 2019 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี :: เข้าชม :: 689


วันที่โพสต์ : 2019-03-06 10:13:05

หัวข้อ : วิดีโอการรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 571


วันที่โพสต์ : 2019-03-06 10:07:00

หัวข้อ : [วันที่ 4 มีนาคม 2562] การฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2561 :: เข้าชม :: 554


วันที่โพสต์ : 2019-03-06 10:03:53

หัวข้อ : [วันที่ 4 มีนาคม 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการประดิษฐ์พานพุ่ม ครั้งที่ 2 :: เข้าชม :: 584


วันที่โพสต์ : 2019-03-06 09:58:20

หัวข้อ : รับโล่รางวัล "สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาครัฐ" จากคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมเเละวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ :: เข้าชม :: 591


วันที่โพสต์ : 2019-03-06 09:56:23

หัวข้อ : [วันที่ 4 มีนาคม 2562] การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรเเละประเมินความพร้อมของสถาบันการอาชีวศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต :: เข้าชม :: 583


วันที่โพสต์ : 2019-03-06 09:54:39

หัวข้อ : ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒๐ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ :: เข้าชม :: 548


วันที่โพสต์ : 2019-03-04 09:16:38

หัวข้อ : [วันที่ 1 มีนาคม 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รับรางวัลการประกวดองค์กร ดูเเล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน ปี2561 :: เข้าชม :: 568


วันที่โพสต์ : 2019-03-01 23:33:14

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ-เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู :: เข้าชม :: 637


วันที่โพสต์ : 2019-02-28 18:32:45

หัวข้อ : [วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 784


วันที่โพสต์ : 2019-02-27 15:00:53

หัวข้อ : [วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมซ้อมรับประกาศนียบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 596


วันที่โพสต์ : 2019-02-26 10:45:35

หัวข้อ : [วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562] งานพัฒนาหลักสูตรฯ ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้าแผนกเเละครูเพื่อจัดทำตารางเรียน ตารางสอน :: เข้าชม :: 602


วันที่โพสต์ : 2019-02-25 14:45:54

หัวข้อ : [วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562]วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนำนักศึกษาอาชีวะผลิตเครื่องพ่นละอองน้ำ ลดปัญหาฝุ่นพิษ :: เข้าชม :: 603


วันที่โพสต์ : 2019-02-25 14:41:46

หัวข้อ : [วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562]การเเสดงเเสง สี เสียง เรื่องน้ำเพียงฟ้า กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก งานนพพระเล่นเพลง :: เข้าชม :: 591


วันที่โพสต์ : 2019-02-21 08:16:42

หัวข้อ : [วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562] งานศูนย์ข้อมูลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเเละคณะครู เข้ารับฟังโปรแกรมบริหารงานการอาชีวศึกษา EDR System :: เข้าชม :: 562


วันที่โพสต์ : 2019-02-20 13:10:06

หัวข้อ : [วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมเดินขบวนเปิดงานประเพณีนบพระ เล่นเพลง ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 563


วันที่โพสต์ : 2019-02-20 13:08:12

หัวข้อ : [วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562] เตรียมความพร้อมเดินขบวนเเละการเเสดงเเสงสีเสียงประเพณีนบพระ-เล่นเพลงฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 :: เข้าชม :: 569


วันที่โพสต์ : 2019-02-20 13:05:04

หัวข้อ : [วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีปัจฉิมนิเทศเเละพิธีนักศึกษา อำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 765


วันที่โพสต์ : 2019-02-16 07:39:42

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป :: เข้าชม :: 662


วันที่โพสต์ : 2019-02-14 13:54:36

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองเเละครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร [วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562] :: เข้าชม :: 568


วันที่โพสต์ : 2019-02-14 13:52:10

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้รับโล่รางวัลการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 :: เข้าชม :: 577


วันที่โพสต์ : 2019-02-14 13:46:15

หัวข้อ : บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทพาณิชยกรรม :: เข้าชม :: 1491


วันที่โพสต์ : 2019-02-14 13:44:59

หัวข้อ : บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทช่างอุตสาหกรรม :: เข้าชม :: 532


วันที่โพสต์ : 2019-02-14 13:39:34

หัวข้อ : นายทองคำ ตินะลาผู้อำนวยการวิทยาลัย รับโล่รางวัลเหรียญทองระดับชาติ ห้องเรียนรู้เฉพาะทางคหกรรม :: เข้าชม :: 586


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:38:19

หัวข้อ : แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านใหม่ :: เข้าชม :: 590


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:36:44

หัวข้อ : งแนะเเนวศึกษาต่อ โรงเรียนปากคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 597


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:35:26

หัวข้อ : กำหนดการรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาโควตาปี 2562 เอกสารและค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว :: เข้าชม :: 1418


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:33:03

หัวข้อ : กำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) :: เข้าชม :: 841


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:31:01

หัวข้อ : โครงการอบรมให้ความรู้การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดยบริษัทอมร ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด และโรงกลึงมหาราชอยุธยา :: เข้าชม :: 574


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:29:29

หัวข้อ : การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปวช 3 ภาคปฏิบัติ ในรายวิชาการจัดแสดงสินค้า :: เข้าชม :: 921


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:24:56

หัวข้อ : การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด pm cup ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 624


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:23:04

หัวข้อ : โครงการปฐมนิเทศนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบนพื้นฐานฐานปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ภาคฤดูร้อน และภาคเรียนที่ 1/2562 :: เข้าชม :: 619


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:22:12

หัวข้อ : โครงการเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 557


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:20:39

หัวข้อ : บริษัท พาเนล พลัส จำกัด สนับสนุนวัสดุไม้ให้แผนกวิชาช่างก่อสร้าง :: เข้าชม :: 496


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:19:48

หัวข้อ : ขอเเสดงความยินดีกับทีมซุ้มกอ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโครงการเกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ :: เข้าชม :: 536


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:18:41

หัวข้อ : พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล ครูดีศรีอาชีวะ วท.กพ. :: เข้าชม :: 539


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:17:16

หัวข้อ : กิจกรรมวันครูและกีฬาสีสัมพันธ์คณะครูเจ้าหน้าที่ อศจ.กำแพงเพชร :: เข้าชม :: 527


วันที่โพสต์ : 2019-01-21 13:56:04

หัวข้อ : นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 640


วันที่โพสต์ : 2019-01-15 13:48:27

หัวข้อ : มอบรางวัลให้นศ.ในการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 733


วันที่โพสต์ : 2019-01-14 17:51:49

หัวข้อ : แนะเเนวศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านน้ำโจน จังหวัดกำแพเพชร :: เข้าชม :: 531


วันที่โพสต์ : 2019-01-14 17:50:20

หัวข้อ : แนะเเนวศึกษาต่อ โรงเรียนประชาสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 560


วันที่โพสต์ : 2019-01-14 17:49:25

หัวข้อ : แนะเเนวศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านช้างคับ จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 537


วันที่โพสต์ : 2019-01-14 17:48:39

หัวข้อ : แนะเเนวศึกษา โรงเรียนบ้านบางลาด จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 541


วันที่โพสต์ : 2019-01-14 17:47:22

หัวข้อ : แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 482


วันที่โพสต์ : 2019-01-14 17:46:16

หัวข้อ : แนะเเนวศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 616


วันที่โพสต์ : 2019-01-14 17:44:55

หัวข้อ : แนะแนวเพื่อศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก จังหวัดกําแพงเพชร :: เข้าชม :: 610


วันที่โพสต์ : 2019-01-14 13:28:05

หัวข้อ : ขอเเสดงความยินดีกับทีมซุ้มกอวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เเละเป็น 1ใน 4 #ทีมที่ได้รับรางวัลพัฒนานวัตกรรมGNSS ในระดับประเทศพร้อมโล่เกียรติยศและเงินทุนการศึกษา GNSS เกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ รุ่น 2 :: เข้าชม :: 544


วันที่โพสต์ : 2019-01-14 13:26:51

หัวข้อ : ฟุตบอลรอบ 8 ทีมสุดท้าย กีฬาอาชีวะระดับภาค ภาคเหนือ :: เข้าชม :: 532


วันที่โพสต์ : 2019-01-14 13:25:28

หัวข้อ : ประชุมโครงการเข้าค่ายพักเเรมเเละประดับเเถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 510


วันที่โพสต์ : 2019-01-14 13:24:30

หัวข้อ : กิจกรรมปีใหม่แผนกวิชาการบัญชี ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 524


วันที่โพสต์ : 2019-01-14 13:23:38

หัวข้อ : แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปีใหม่ 2562 :: เข้าชม :: 627


วันที่โพสต์ : 2019-01-10 09:53:23

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญวิทยาลัยฯและต้อนรับปีใหม่ 2562 :: เข้าชม :: 619

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร