ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2019-05-31 12:51:03

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าเเละประกอบธุรกิจ :: เข้าชม :: 624


วันที่โพสต์ : 2019-05-31 08:57:26

หัวข้อ : [วันที่ 30 พฤษภาคม 2562] อบรมเชิงปฎิบัติการ (Fabrication Lab) เสริมสร้างความรู้พื้นฐาน ด้านวัตกรรมเเละเทคโนโลยีฯเพื่อการสร้างสิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรม :: เข้าชม :: 595


วันที่โพสต์ : 2019-05-31 08:54:11

หัวข้อ : [วันที่ 29 พฤษภาคม 2562] ประชุมบุคลากรแผนกวิชาที่สนใจ ในการศึกษาแนวทางการปฏิบัติการเสนอเรื่องการขอวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560 :: เข้าชม :: 570


วันที่โพสต์ : 2019-05-31 08:51:55

หัวข้อ : [วันที่ 30 พฤษภาคม 62] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเเละนักศึกษาฝึกประสบการณ์ใหม่ :: เข้าชม :: 894


วันที่โพสต์ : 2019-05-31 08:45:14

หัวข้อ : [วันที่ 30 พฤษภาคม 62] แจ้งนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ส่งใบ รบ. หรือ ปพ. :: เข้าชม :: 526


วันที่โพสต์ : 2019-05-30 10:07:17

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าเเละประกอบธุรกิจ :: เข้าชม :: 605


วันที่โพสต์ : 2019-05-30 09:35:15

หัวข้อ : [วันที่ 28 พฤษภาคม 2562] ร่วมพิธี มหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 :: เข้าชม :: 525


วันที่โพสต์ : 2019-05-30 09:33:35

หัวข้อ : [วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562] ร่วมพิธี มหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 :: เข้าชม :: 515


วันที่โพสต์ : 2019-05-30 09:30:50

หัวข้อ : [วันที่ 24 พฤษภาคม 2562] ร่วมงานสาธิตการทำอาหารและขนมไทย ในงานฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ท้องสนามหลวง :: เข้าชม :: 551


วันที่โพสต์ : 2019-05-24 16:55:10

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน :: เข้าชม :: 573


วันที่โพสต์ : 2019-05-23 12:34:39

หัวข้อ : [วันที่ 22 พฤษภาคม 2562] ร่วมพิธี "มหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 :: เข้าชม :: 528


วันที่โพสต์ : 2019-05-23 12:32:03

หัวข้อ : [วันที่ 22 พฤษภาคม 2562] ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2562 :: เข้าชม :: 524


วันที่โพสต์ : 2019-05-21 10:50:16

หัวข้อ : แจ้งนักศึกษาใหม่ (ปวช.1 ปวส.1 เเละปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2562 ติดต่อถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา :: เข้าชม :: 603


วันที่โพสต์ : 2019-05-16 09:59:21

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ สาขาการบัญชี :: เข้าชม :: 617


วันที่โพสต์ : 2019-05-14 17:23:44

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ สาขาวิชาการบัญชี :: เข้าชม :: 597


วันที่โพสต์ : 2019-05-13 17:13:35

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าเเละประกอบธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา :: เข้าชม :: 620


วันที่โพสต์ : 2019-05-13 14:14:46

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 3 อัตรา :: เข้าชม :: 648


วันที่โพสต์ : 2019-05-11 09:36:42

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ :: เข้าชม :: 644


วันที่โพสต์ : 2019-05-10 19:57:29

หัวข้อ : [วันที่ 10 พฤษภาคม 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 1325


วันที่โพสต์ : 2019-05-10 10:33:53

หัวข้อ : [วันที่ 9 พฤษภาคม 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2 :: เข้าชม :: 775


วันที่โพสต์ : 2019-05-09 11:26:51

หัวข้อ : [วันที่ 8 พฤษภาคม 2562] ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1 :: เข้าชม :: 593


วันที่โพสต์ : 2019-05-09 11:21:07

หัวข้อ : [วันที่ 6 พฤษภาคม 2562] ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพรชัยมงคล :: เข้าชม :: 540


วันที่โพสต์ : 2019-05-09 11:19:41

หัวข้อ : [วันที่ 5 พฤษภาคม 2562] เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 :: เข้าชม :: 509


วันที่โพสต์ : 2019-05-09 11:17:26

หัวข้อ : [ วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562 ] จัดโครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 531


วันที่โพสต์ : 2019-05-09 10:49:17

หัวข้อ : [วันที่ 4 พฤษภาคม 2562] เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ :: เข้าชม :: 569


วันที่โพสต์ : 2019-05-07 17:36:15

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ :: เข้าชม :: 648


วันที่โพสต์ : 2019-05-03 14:49:08

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ จำนวน 15 ตำแหน่ง #ฝากประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 699


วันที่โพสต์ : 2019-05-02 08:46:59

หัวข้อ : [วันที่ 1 พฤษภาคม 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรจัดประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 581


วันที่โพสต์ : 2019-05-02 08:44:08

หัวข้อ : [วันที่ 30 เมษายน 2562] ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองเเละครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 545


วันที่โพสต์ : 2019-05-02 08:42:52

หัวข้อ : [วันที่ 30 เมษายน 2562] ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand ๔.๐) จัดโครงการอบรมการทำพานพุ่ม ตามนโยบายของรัฐบาล :: เข้าชม :: 534


วันที่โพสต์ : 2019-05-02 08:38:14

หัวข้อ : [วันที่ 26 เมษายน 2562] พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลรูปหล่อพระวิษณุกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 711


วันที่โพสต์ : 2019-04-29 16:01:51

หัวข้อ : [วันที่ 25 เมษายน 2562] ประชุมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวส. :: เข้าชม :: 551


วันที่โพสต์ : 2019-04-26 19:10:11

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง :: เข้าชม :: 634


วันที่โพสต์ : 2019-04-25 10:54:04

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ จำนวน 18 อัตรา :: เข้าชม :: 689


วันที่โพสต์ : 2019-04-22 14:00:42

หัวข้อ : กำหนดการพิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลรูปหล่อพระวิษณุกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของการก่อตั้ง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 690


วันที่โพสต์ : 2019-04-22 13:59:29

หัวข้อ : เปิดตัวงานวิจัย "เตียงพลิกตัวช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง" ผลงานวิจัยเตียงพลิกตัวและวัสดุรองรับสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขยับตัวเองไม่ได้ :: เข้าชม :: 540


วันที่โพสต์ : 2019-04-22 13:57:42

หัวข้อ : ประกาศ!!! วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเปิดรับสมัครรอบ 2 ระดับ ปวช. และ ปวส. :: เข้าชม :: 714


วันที่โพสต์ : 2019-04-22 13:55:27

หัวข้อ : [ วันที่ 11 เมษายน 2562 ] งานวันครอบครัววิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ภายใต้ชื่องาน "สืบสานประเพณีไทย สุขสดใสวันครอบครัว" เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 552


วันที่โพสต์ : 2019-04-22 13:53:01

หัวข้อ : [ วันที่ 11 เมษายน 2562 ] เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน :: เข้าชม :: 557


วันที่โพสต์ : 2019-04-22 13:50:51

หัวข้อ : [ วันที่ 10 เมษายน 2562 ] บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 607


วันที่โพสต์ : 2019-04-22 13:48:59

หัวข้อ : [ วันที่ 9 เมษายน 2562 ] บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 551


วันที่โพสต์ : 2019-04-22 13:46:56

หัวข้อ : [วันที่ 6 เมษายน 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ :: เข้าชม :: 539


วันที่โพสต์ : 2019-04-06 14:08:12

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2562 รายงานตัววันที่ 10 เมษายน 2562 :: เข้าชม :: 727


วันที่โพสต์ : 2019-04-06 10:15:05

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 1166


วันที่โพสต์ : 2019-04-04 11:54:45

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา :: เข้าชม :: 811


วันที่โพสต์ : 2019-04-03 15:41:00

หัวข้อ : [วันที่ 3 เมษายน 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2562 :: เข้าชม :: 631


วันที่โพสต์ : 2019-04-03 15:39:28

หัวข้อ : [วันที่ 2 เมษายน 2562] วท.กำแพงเพชร ร่วมกับ อบต.ธำมรงค์ เปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฯ (Fix It Center Thailand 4.0) :: เข้าชม :: 581


วันที่โพสต์ : 2019-04-03 15:37:52

หัวข้อ : [วันที่ 2 เมษายน 2562] ประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 598


วันที่โพสต์ : 2019-04-02 10:26:39

หัวข้อ : [วันที่ 1 เมษายน 2562] วท.กพ. ร่วมกับ หจก.นรินทร์กลการ กำแพงเพชร เตรียมความพร้อมโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 :: เข้าชม :: 673


วันที่โพสต์ : 2019-03-28 13:57:10

หัวข้อ : [วันที่ 27 มีนาคม 2562] บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) :: เข้าชม :: 566


วันที่โพสต์ : 2019-03-26 08:26:49

หัวข้อ : [วันที่ 22 มีนาคม 2562] ประชุมติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 608


วันที่โพสต์ : 2019-03-21 23:57:52

หัวข้อ : [วันที่ 21 มีนาคม 2562] ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ในการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 564


วันที่โพสต์ : 2019-03-21 23:51:31

หัวข้อ : [วันที่ 21 มีนาคม 2562] ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 :: เข้าชม :: 521


วันที่โพสต์ : 2019-03-20 11:12:40

หัวข้อ : ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้เข้าโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษาและโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน :: เข้าชม :: 687


วันที่โพสต์ : 2019-03-20 08:20:37

หัวข้อ : [วันที่ 19 มีนาคม 2562] ประชุมคณะผู้จัดทำ ระดับแผนกวิชาและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ในการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 537


วันที่โพสต์ : 2019-03-19 08:40:01

หัวข้อ : กำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2562 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ :: เข้าชม :: 820


วันที่โพสต์ : 2019-03-19 08:27:25

หัวข้อ : [วันที่ 18 มีนาคม 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) :: เข้าชม :: 628


วันที่โพสต์ : 2019-03-19 08:25:50

หัวข้อ : [วันที่ 18 มีนาคม 2562] บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562 วันแรก :: เข้าชม :: 585


วันที่โพสต์ : 2019-03-18 12:58:14

หัวข้อ : [วันที่ 16 มีนาคม 2562] ร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รณรงค์โค้งสุดท้าย (Big day) :: เข้าชม :: 521


วันที่โพสต์ : 2019-03-18 12:55:52

หัวข้อ : [วันที่ 15 มีนาคม 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2562 :: เข้าชม :: 515

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร