ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2019-07-30 09:55:36

หัวข้อ : [วันที่ 28 กรกฎาคม 2562] พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ :: เข้าชม :: 487


วันที่โพสต์ : 2019-07-30 09:53:37

หัวข้อ : [วันที่ 26 กรกฎาคม 2562] พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว :: เข้าชม :: 506


วันที่โพสต์ : 2019-07-30 09:50:51

หัวข้อ : [วันที่ 25 กรกฎาคม 2562] โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ :: เข้าชม :: 515


วันที่โพสต์ : 2019-07-30 09:48:26

หัวข้อ : [วันที่ 25 กรกฎาคม 2562] อบรมชี้แจงการขอรับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 :: เข้าชม :: 492


วันที่โพสต์ : 2019-07-30 09:46:50

หัวข้อ : [วันที่ 25 กรกฎาคม 2562] วท.กำแพงเพชร ร่วมกับ วช.กำแพงเพชร และ วก.ขาณุฯ ดำเนินโครงการอบรมเทคนิครถจักรยานยนต์ โดยบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด :: เข้าชม :: 477


วันที่โพสต์ : 2019-07-30 09:43:53

หัวข้อ : [วันที่ 24 กรกฎาคม 2562] กิจกรรมแมคโครเเละนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2562 หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ "มิตรเเท้โชห่วย" :: เข้าชม :: 486


วันที่โพสต์ : 2019-07-30 09:42:01

หัวข้อ : [วันที่ 24 กรกฎาคม 2562] โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกเเละคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย :: เข้าชม :: 489


วันที่โพสต์ : 2019-07-24 11:02:31

หัวข้อ : โครงการอบรมการควบคุมนิวเเมติกส์เเละไฮดรอลิกส์อัตโนมัติ โดยบริษัท เยนเนอรัลอินสทูรเม้นท์ จำกัด :: เข้าชม :: 552


วันที่โพสต์ : 2019-07-24 11:01:14

หัวข้อ : โครงการประชาสัมพันธ์เป้าหมายการรับนักศึกษาทวิภาคี บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด :: เข้าชม :: 582


วันที่โพสต์ : 2019-07-23 19:34:54

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ :: เข้าชม :: 558


วันที่โพสต์ : 2019-07-23 09:10:53

หัวข้อ : [วันที่ 22 กรกฎาคม 2562] คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่เเละบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ทำบุญ (อาคารอำนวยการใหม่) :: เข้าชม :: 540


วันที่โพสต์ : 2019-07-23 09:07:05

หัวข้อ : [วันที่ 21 กรกฎาคม 2562] งานส่งเสริมผลิตผลการค้าเเละประกอบธุรกิจ ดำเนินโครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 498


วันที่โพสต์ : 2019-07-23 09:05:03

หัวข้อ : [วันที่ 19 กรกฏาคม 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้ารับการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center) แบบถาวร ระดับภาค ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 556


วันที่โพสต์ : 2019-07-23 09:03:09

หัวข้อ : [วันที่ 19 กรกฎาคม 2562] โครงการประชาสัมพันธ์เป้าหมายการรับนักศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท กันยงอิเลคทริก จำกัด มหาชน ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 505


วันที่โพสต์ : 2019-07-23 09:01:57

หัวข้อ : [วันที่ 18 กรกฎาคม 2562] ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 513


วันที่โพสต์ : 2019-07-18 15:00:56

หัวข้อ : สรุปเหรียญรางวัลและผลการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 14 "อาชีวภาคเหนือเกมส์@น่าน" :: เข้าชม :: 507


วันที่โพสต์ : 2019-07-15 21:45:16

หัวข้อ : [วันที่ 15 กรกฎาคม 2562] ร่วมพิธีเปิดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 514


วันที่โพสต์ : 2019-07-14 19:38:10

หัวข้อ : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ กีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 14 "อาชีวภาคเหนือเกมส์@น่าน" :: เข้าชม :: 541


วันที่โพสต์ : 2019-07-13 19:14:09

หัวข้อ : [วันที่ 13 กรกฎาคม 2562] โครงการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล :: เข้าชม :: 577


วันที่โพสต์ : 2019-07-13 07:19:50

หัวข้อ : [วันที่ 11 กรกฎาคม 2562] งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จัดการประชุมพิจารณางบประมาณ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 :: เข้าชม :: 549


วันที่โพสต์ : 2019-07-13 07:18:24

หัวข้อ : [วันที่ 10 กรกฎาคม 2562] ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกองค์การฯ ประจำปี 2563 :: เข้าชม :: 551


วันที่โพสต์ : 2019-07-13 07:16:35

หัวข้อ : งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ดำเนินโครงฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ในโครงการส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา :: เข้าชม :: 526


วันที่โพสต์ : 2019-07-13 07:14:11

หัวข้อ : ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยเเห่งชาติ ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารซุ้มกอ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตั้งเเต่เวลา 9.00-16.00 น. :: เข้าชม :: 559


วันที่โพสต์ : 2019-07-08 22:10:26

หัวข้อ : [วันที่ 8 กรกฎาคม 2562] แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับงานทวิภาคี จัดโครงการประชาสัมพันธ์เป้าหมายการรับนักศึกษาทวิภาคี :: เข้าชม :: 543


วันที่โพสต์ : 2019-07-08 22:07:20

หัวข้อ : [วันที่ 8 กรกฎาคม 2562] ร่วมพิจารณาหัวข้อโปรเจคนักศึกษาทวิภาคี ระดับปริญญาตรี เพื่อขออนุมัติการสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ :: เข้าชม :: 713


วันที่โพสต์ : 2019-07-08 12:09:38

หัวข้อ : เรียนเชิญ คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร เเละนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม "หล่อเทียนพรรษา" :: เข้าชม :: 531


วันที่โพสต์ : 2019-07-08 08:20:16

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา :: เข้าชม :: 541


วันที่โพสต์ : 2019-07-08 08:19:42

หัวข้อ : [วันที่ 5 กรกฎาคม 2562] ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 14 "อาชีวภาคเหนือเกมส์@น่าน" :: เข้าชม :: 598


วันที่โพสต์ : 2019-07-08 08:15:10

หัวข้อ : แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมย่อย) ประจำปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 :: เข้าชม :: 637


วันที่โพสต์ : 2019-07-03 15:05:10

หัวข้อ : [วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562] เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือเเรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน 8 นครสวรรค์ :: เข้าชม :: 608


วันที่โพสต์ : 2019-07-03 14:35:22

หัวข้อ : [วันที่ 3 กรกฏาคม 2562] มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ ปวช. เเละ ปวส. ระดับภาคเหนือ :: เข้าชม :: 531


วันที่โพสต์ : 2019-07-01 17:51:14

หัวข้อ : [ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาชากังราว :: เข้าชม :: 531


วันที่โพสต์ : 2019-06-29 07:57:19

หัวข้อ : งานส่งเสริมผลิตผลการค้าเเละประกอบธุรกิจจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ให้กับนักศึกษาที่สนใจเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ ฟรี!! :: เข้าชม :: 535


วันที่โพสต์ : 2019-06-29 07:52:09

หัวข้อ : ขอเเสดงความยินดีกับคณะครู และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ :: เข้าชม :: 531


วันที่โพสต์ : 2019-06-28 17:26:45

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ สาขาวิชาสังคมศึกษา เเละ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ :: เข้าชม :: 637


วันที่โพสต์ : 2019-06-28 09:28:48

หัวข้อ : [วันที่ 27 มิถุนายน 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 67 พรรษา :: เข้าชม :: 534


วันที่โพสต์ : 2019-06-28 09:25:02

หัวข้อ : [วันที่ 27 มิถุนายน 2562] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร หมวดวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 545


วันที่โพสต์ : 2019-06-28 09:23:06

หัวข้อ : [วันที่ 27 มิถุนายน 2562] จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการในการดำเนินงานตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) :: เข้าชม :: 512


วันที่โพสต์ : 2019-06-27 10:57:47

หัวข้อ : [ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ] แจ้งนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 เเละ ปวส.1 เรื่องการเข้าใช้งาน Internet WiFi ของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 516


วันที่โพสต์ : 2019-06-27 09:37:45

หัวข้อ : [ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ] ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 :: เข้าชม :: 523


วันที่โพสต์ : 2019-06-27 08:19:16

หัวข้อ : [ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ] งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นำนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด :: เข้าชม :: 553


วันที่โพสต์ : 2019-06-26 18:37:42

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ :: เข้าชม :: 623


วันที่โพสต์ : 2019-06-26 18:37:09

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ สาขาวิชาสังคมศึกษา :: เข้าชม :: 572


วันที่โพสต์ : 2019-06-25 08:55:54

หัวข้อ : [ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ] การประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 :: เข้าชม :: 537


วันที่โพสต์ : 2019-06-24 10:35:38

หัวข้อ : [ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ] วิทยาลัยฯ ร่วมกับ อบต.ท่าขุนราม เปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) :: เข้าชม :: 545


วันที่โพสต์ : 2019-06-21 10:57:47

หัวข้อ : [ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ] งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการองค์กรห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ในสถานที่ทำงาน ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 536


วันที่โพสต์ : 2019-06-21 10:54:15

หัวข้อ : [ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) :: เข้าชม :: 569


วันที่โพสต์ : 2019-06-21 10:05:12

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา :: เข้าชม :: 572


วันที่โพสต์ : 2019-06-21 10:04:32

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา :: เข้าชม :: 602


วันที่โพสต์ : 2019-06-19 12:46:57

หัวข้อ : [ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ] ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ :: เข้าชม :: 535


วันที่โพสต์ : 2019-06-19 12:45:04

หัวข้อ : [ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต :: เข้าชม :: 584


วันที่โพสต์ : 2019-06-19 12:44:01

หัวข้อ : [ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา :: เข้าชม :: 566


วันที่โพสต์ : 2019-06-19 12:42:33

หัวข้อ : [ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ] หมวดวิชาภาษาไทย ขอเชิญร่วมงาน "กิจกรรมวันสุนทรภู่" ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 :: เข้าชม :: 581


วันที่โพสต์ : 2019-06-19 12:41:35

หัวข้อ : [ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 661


วันที่โพสต์ : 2019-06-19 12:41:13

หัวข้อ : [ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ] เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 473


วันที่โพสต์ : 2019-06-11 09:48:55

หัวข้อ : [ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ] ข้อกำหนดของการประกวดพานไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 519


วันที่โพสต์ : 2019-06-10 11:13:55

หัวข้อ : [วันที่ 7 มิถุนายน 2562] โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 536


วันที่โพสต์ : 2019-06-04 11:52:31

หัวข้อ : [วันที่ 3 มิถุนายน 2562] พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ :: เข้าชม :: 514


วันที่โพสต์ : 2019-06-04 11:50:44

หัวข้อ : [วันที่ 3 มิถุนายน 2562] พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี :: เข้าชม :: 552


วันที่โพสต์ : 2019-06-04 11:48:22

หัวข้อ : [วันที่ 3 มิถุนายน 2562] พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ และปล่อยพันธุ์ปลา :: เข้าชม :: 530

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร