ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2019-12-26 06:15:01

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการส่วนพระองค์ :: เข้าชม :: 573


วันที่โพสต์ : 2019-12-26 06:12:31

หัวข้อ : งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ การประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 31 :: เข้าชม :: 460


วันที่โพสต์ : 2019-12-26 06:07:28

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1 อัตรา :: เข้าชม :: 490


วันที่โพสต์ : 2019-12-18 22:05:13

หัวข้อ : โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ :: เข้าชม :: 460


วันที่โพสต์ : 2019-12-18 22:03:03

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดการเเข่งขันกีฬาสีภายใน "วิษณุเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม :: เข้าชม :: 511


วันที่โพสต์ : 2019-12-18 21:57:25

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวเเละบุคลากรทางการศึกษา :: เข้าชม :: 485


วันที่โพสต์ : 2019-12-18 21:56:21

หัวข้อ : เปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล้อม และ โครงการแข่งขันเปตองเพื่อเสริมสร้างปัญหาและต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 476


วันที่โพสต์ : 2019-12-13 11:49:27

หัวข้อ : วท.กพ. ร่วมงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เเละพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ :: เข้าชม :: 466


วันที่โพสต์ : 2019-12-11 22:03:53

หัวข้อ : งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษากรณีพิเศษ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 830


วันที่โพสต์ : 2019-12-11 22:03:04

หัวข้อ : แจ้งบุคลกร นักเรียน นักศึกษาและผู้ใช้รถภายในสถานศึกษาทุกท่าน เรื่องการ เปิด – ปิด ประตู เข้าออกวิทยาลัยฯ ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 :: เข้าชม :: 622


วันที่โพสต์ : 2019-12-11 22:01:42

หัวข้อ : วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ของวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 :: เข้าชม :: 445


วันที่โพสต์ : 2019-12-11 22:00:26

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเเละดูเเลความปลอดภัย การจัดกิจกรรมการเเข่งขันกีฬา กรีฑา ภายใน "วิษณุเกมส์" วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 479


วันที่โพสต์ : 2019-12-10 08:47:52

หัวข้อ : นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น :: เข้าชม :: 482


วันที่โพสต์ : 2019-12-10 08:46:32

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานสากล ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 419


วันที่โพสต์ : 2019-12-05 19:00:08

หัวข้อ : เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมราชชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร :: เข้าชม :: 442


วันที่โพสต์ : 2019-12-05 18:59:01

หัวข้อ : กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ :: เข้าชม :: 473


วันที่โพสต์ : 2019-12-05 18:57:51

หัวข้อ : ประชุมรับฟังการตรวจเยี่ยม กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ประจำปี 2562 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 469


วันที่โพสต์ : 2019-12-05 18:56:08

หัวข้อ : วิทยาลัยฯ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมโครงการ "GSB Cashless School Society" โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน :: เข้าชม :: 497


วันที่โพสต์ : 2019-12-05 18:53:56

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 453


วันที่โพสต์ : 2019-12-03 17:12:32

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดงานสมดั่งใจปรารถนาทั้งผู้มา (นายสถาพร โพธิ์หวี) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเเละผู้ไป (ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ) :: เข้าชม :: 689


วันที่โพสต์ : 2019-12-03 17:10:17

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ :: เข้าชม :: 457


วันที่โพสต์ : 2019-12-03 17:08:59

หัวข้อ : งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการรู้ทันเอดส์ ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 437


วันที่โพสต์ : 2019-12-03 17:07:39

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 706


วันที่โพสต์ : 2019-12-03 11:15:18

หัวข้อ : วิทยาลัยฯ ร่วมกับธนาคารออมสิม ประชุมเตรียมความพร้อมภายใต้โครงการ “GSB Cashless School Society” ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 445


วันที่โพสต์ : 2019-12-03 11:12:36

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 18 (V-Go XVIII) :: เข้าชม :: 489


วันที่โพสต์ : 2019-12-03 11:10:30

หัวข้อ : บริษัท ปตท.สผ.สยามจำกัด ดำเนินโครงการเด็กดี โดยมอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับนักเรียน-นักศึกษา :: เข้าชม :: 466


วันที่โพสต์ : 2019-12-03 11:09:06

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร รอบที่2 :: เข้าชม :: 526


วันที่โพสต์ : 2019-11-27 22:23:47

หัวข้อ : งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 421


วันที่โพสต์ : 2019-11-25 20:25:07

หัวข้อ : วิทยาลัยฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 :: เข้าชม :: 444


วันที่โพสต์ : 2019-11-25 11:49:42

หัวข้อ : วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จัดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ อศจ. :: เข้าชม :: 445


วันที่โพสต์ : 2019-11-21 12:24:35

หัวข้อ : การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯและประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 451


วันที่โพสต์ : 2019-11-19 22:56:39

หัวข้อ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบเเละการผลิต ( CAD - CAM ) เเละ โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MASTERCAM 2019 :: เข้าชม :: 573


วันที่โพสต์ : 2019-11-18 13:12:29

หัวข้อ : เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์ เเละสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "อุปกรณ์ตัดแยกหวีกล้วยไข่ออกจากก้านเครือ ด้วยระบบนิวเมติกส์" :: เข้าชม :: 564


วันที่โพสต์ : 2019-11-15 08:53:26

หัวข้อ : องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 519


วันที่โพสต์ : 2019-11-15 08:51:00

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับอาสาสมัครเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS จากประเทศฮังการี :: เข้าชม :: 488


วันที่โพสต์ : 2019-11-13 14:42:22

หัวข้อ : ชี้เเจงการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา RMS2019 สำหรับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 513


วันที่โพสต์ : 2019-11-13 14:40:42

หัวข้อ : อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานฯ ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 456


วันที่โพสต์ : 2019-11-07 20:48:30

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยงานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 497


วันที่โพสต์ : 2019-11-07 20:47:20

หัวข้อ : กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ และประดับแถบสองสี ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 755


วันที่โพสต์ : 2019-11-05 06:17:47

หัวข้อ : ขอเชิญบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมอินทนิล :: เข้าชม :: 517


วันที่โพสต์ : 2019-11-05 06:17:02

หัวข้อ : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 494


วันที่โพสต์ : 2019-11-05 06:16:06

หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา RMS 2016 ในโครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศฯ :: เข้าชม :: 496


วันที่โพสต์ : 2019-11-05 06:14:37

หัวข้อ : ขอเเสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาและครูผู้ควบคุมในการแข่งขัน "สุดยอดฝีมือสายสัญญาน" ปี 7 Cabling Contest 2019 :: เข้าชม :: 499


วันที่โพสต์ : 2019-11-01 21:39:10

หัวข้อ : โครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา RMS 2019 ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับเจ้าหน้าที่) :: เข้าชม :: 559


วันที่โพสต์ : 2019-11-01 21:37:21

หัวข้อ : แผนกวิชาช่างก่อสร้างนำกลุ่มนักศึกษา ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างโรงงานเครื่องเย็น :: เข้าชม :: 517


วันที่โพสต์ : 2019-11-01 21:36:22

หัวข้อ : การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :: เข้าชม :: 713


วันที่โพสต์ : 2019-10-30 14:49:55

หัวข้อ : มอบเกียรติบัตร กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ "ละโว้เกมส์" ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2562 ณ จังหวัดลพบุรี :: เข้าชม :: 487


วันที่โพสต์ : 2019-10-23 22:25:57

หัวข้อ : พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) :: เข้าชม :: 503


วันที่โพสต์ : 2019-10-23 22:24:43

หัวข้อ : พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 562


วันที่โพสต์ : 2019-10-17 10:54:07

หัวข้อ : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เข้าแนะเเนวการศึกษาต่อให้สำหรับนักศึกษาที่จบ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เเละ ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ :: เข้าชม :: 768


วันที่โพสต์ : 2019-10-17 10:52:41

หัวข้อ : งานกิจกรรมฯ ร่วมกับ งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดประชุมการจัดสรรงบประมาณเเละจัดทำแผนกิจกรรมชมรม ครั้งที่ 1/2562 :: เข้าชม :: 551


วันที่โพสต์ : 2019-10-17 10:50:18

หัวข้อ : งานทวิภาคี วท.กำแพงเพชร ร่วมกับ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาระดับ ปวส.1 กลุ่มเรียน สทผ.62.3 ออกฝึกงานในสถานประกอบการ :: เข้าชม :: 871


วันที่โพสต์ : 2019-10-14 09:39:08

หัวข้อ : พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562 :: เข้าชม :: 507


วันที่โพสต์ : 2019-10-14 09:35:19

หัวข้อ : พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562 :: เข้าชม :: 510


วันที่โพสต์ : 2019-10-14 09:34:02

หัวข้อ : ชมรมนักศึกษาวิชาทหารพร้อมด้วยคณะครูเ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ :: เข้าชม :: 740


วันที่โพสต์ : 2019-10-03 06:11:33

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เเละการประชุมพิจารณา สผ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 :: เข้าชม :: 511


วันที่โพสต์ : 2019-09-30 09:58:28

หัวข้อ : เเจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อตามกลุ่มเรียน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลบัตรลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ได้แล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ https://std2018.vec.go.th :: เข้าชม :: 1349


วันที่โพสต์ : 2019-09-28 09:20:27

หัวข้อ : งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ จัดประชุมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 :: เข้าชม :: 524


วันที่โพสต์ : 2019-09-28 09:19:32

หัวข้อ : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดำเนินการติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจคณะทำงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 558


วันที่โพสต์ : 2019-09-28 09:16:07

หัวข้อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ :: เข้าชม :: 574

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร