ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2022-07-05 08:19:38

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาใหม่ ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จะดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเก็บตก) ในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น!! :: เข้าชม :: 8


วันที่โพสต์ : 2022-07-05 08:18:08

หัวข้อ : เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ได้ :: เข้าชม :: 6


วันที่โพสต์ : 2022-07-01 17:27:45

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาชากังราว ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 15


วันที่โพสต์ : 2022-07-01 17:26:18

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็๋นประธานในการประชุมเตรียมงานการดำเนินโครงการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียนและชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 15


วันที่โพสต์ : 2022-07-01 09:25:06

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้ารับการประเมินศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center แบบถาวร ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 :: เข้าชม :: 19


วันที่โพสต์ : 2022-06-29 17:01:02

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ ชมรมภาษาไทย กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการวันอนุรักษ์ภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 20


วันที่โพสต์ : 2022-06-29 17:00:06

หัวข้อ : อาชีวศึกษากำแพงเพชรนำร่องยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน: HAVE :: เข้าชม :: 16


วันที่โพสต์ : 2022-06-29 16:59:06

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกตัวแทน​ ระดับ​ อศจ.กำแพงเพชร​ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค :: เข้าชม :: 16


วันที่โพสต์ : 2022-06-29 16:58:17

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปี 2565 :: เข้าชม :: 15


วันที่โพสต์ : 2022-06-29 16:56:36

หัวข้อ : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับธนาคารออมสิน เข้าร่วมในการนำเสนอโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน โดยมีคณะครูและนักศึกษา จาก 3 แผนกวิชา :: เข้าชม :: 15


วันที่โพสต์ : 2022-06-26 11:35:46

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ โดยมีสมาชิกชมรมของแผนกวิชาไปลงคะแนนเสียงอย่างคึกคัก เพื่อหาตัวแทนแผนกวิชาร่วมเป็นคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย :: เข้าชม :: 22


วันที่โพสต์ : 2022-06-26 11:00:53

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาใหม่ ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จะดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2565 :: เข้าชม :: 20


วันที่โพสต์ : 2022-06-26 10:59:49

หัวข้อ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 18


วันที่โพสต์ : 2022-06-26 10:57:43

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ โดยมีสมาชิกชมรมของแผนกวิชาไปลงคะแนนเสียงอย่างคึกคัก เพื่อหาตัวแทนแผนกวิชาร่วมเป็นคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย :: เข้าชม :: 15


วันที่โพสต์ : 2022-06-26 10:56:40

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ทุกฝ่าย ,ผู้แทน 4 ฝ่ายงาน :: เข้าชม :: 20


วันที่โพสต์ : 2022-06-26 10:54:37

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2565 โดยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอินทนิล :: เข้าชม :: 17


วันที่โพสต์ : 2022-06-26 10:52:54

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ สผ.1 ภาคเรียนที่1/2565 :: เข้าชม :: 9


วันที่โพสต์ : 2022-06-26 10:51:38

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียนและชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 10 กลุ่ม เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2565 :: เข้าชม :: 10


วันที่โพสต์ : 2022-06-26 10:50:32

หัวข้อ : ชมรมวิชาชีพการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ขอเชิญเพื่อนๆ สมาชิกทุกชมรม ร่วมงานตลาดนัดดนตรี HAPPY LAND :: เข้าชม :: 10


วันที่โพสต์ : 2022-06-20 20:23:34

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2565 :: เข้าชม :: 40


วันที่โพสต์ : 2022-06-20 20:22:28

หัวข้อ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากงานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 26


วันที่โพสต์ : 2022-06-17 10:45:01

หัวข้อ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 30


วันที่โพสต์ : 2022-06-15 09:03:31

หัวข้อ : ประชุมครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 38


วันที่โพสต์ : 2022-06-15 09:02:35

หัวข้อ : การพิจารณาทุนการศึกษาทุนการศึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 33


วันที่โพสต์ : 2022-06-14 18:02:25

หัวข้อ : การประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 44


วันที่โพสต์ : 2022-06-14 08:42:56

หัวข้อ : บริรักษ์ไทยคาเฟ่@เทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 34


วันที่โพสต์ : 2022-06-14 08:41:32

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 28


วันที่โพสต์ : 2022-06-14 08:40:32

หัวข้อ : ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์ พระพุทธวชิรปราการ จังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 :: เข้าชม :: 31


วันที่โพสต์ : 2022-06-10 11:50:48

หัวข้อ : นักศึกษา เเละบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม3 เเละเข็ม 4 :: เข้าชม :: 48


วันที่โพสต์ : 2022-06-06 10:40:32

หัวข้อ : พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2565 :: เข้าชม :: 55


วันที่โพสต์ : 2022-06-06 10:39:26

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นำทีมนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 :: เข้าชม :: 51


วันที่โพสต์ : 2022-06-06 10:38:37

หัวข้อ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ :: เข้าชม :: 58


วันที่โพสต์ : 2022-06-06 10:36:31

หัวข้อ : ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ :: เข้าชม :: 56


วันที่โพสต์ : 2022-06-06 10:31:53

หัวข้อ : การวิเคราะห์สถานศึกษาอาชีวศึกษา และภาคีเครือข่าย โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT :: เข้าชม :: 58


วันที่โพสต์ : 2022-05-27 10:34:04

หัวข้อ : งานประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา ประชุมรับรองการรายงานการประเมินตนเอง (sar) ปีการศึกษา 2564 ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานโดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา :: เข้าชม :: 101


วันที่โพสต์ : 2022-05-26 11:16:59

หัวข้อ : โรงเรียนคลองลานวิทยา เข้าศึกษาดูงานกลุ่มวิชาพาณิชยกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 134


วันที่โพสต์ : 2022-05-23 17:40:46

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และปวส.ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 :: เข้าชม :: 195


วันที่โพสต์ : 2022-05-23 17:39:42

หัวข้อ : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (ระดับ ปวส.1) :: เข้าชม :: 202


วันที่โพสต์ : 2022-05-23 17:38:36

หัวข้อ : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สมาชิกองค์การนัหวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (ระดับ ปวช.1) :: เข้าชม :: 188


วันที่โพสต์ : 2022-05-18 17:59:31

หัวข้อ : กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2565 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมครูและผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 261


วันที่โพสต์ : 2022-05-17 18:02:58

หัวข้อ : ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 251


วันที่โพสต์ : 2022-05-17 17:44:33

หัวข้อ : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวให้โอวาท เเละต้อนรับนักศึกษา วันเปิดภาคเรียนวันเเรก :: เข้าชม :: 237


วันที่โพสต์ : 2022-05-17 17:44:09

หัวข้อ : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินโครงการปฐมนิเทศให้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครองก่อนการฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ :: เข้าชม :: 171


วันที่โพสต์ : 2022-05-17 17:10:57

หัวข้อ : ประกาศ ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา และลงทะเบียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 :: เข้าชม :: 161


วันที่โพสต์ : 2022-05-16 13:02:42

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง 1.ขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และผู้เข้ามาภายในสถานศึกษา :: เข้าชม :: 178


วันที่โพสต์ : 2022-05-16 13:02:07

หัวข้อ : กำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1/2565 :: เข้าชม :: 119


วันที่โพสต์ : 2022-05-16 13:01:32

หัวข้อ : ประชุมข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565 :: เข้าชม :: 107


วันที่โพสต์ : 2022-05-11 15:33:26

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตั้งเเต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 :: เข้าชม :: 237


วันที่โพสต์ : 2022-05-11 15:33:00

หัวข้อ : ประกาศ!!! ลงทะเบียนเรียนรายวิชา สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2565 สามารถดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนเรียน และชำระเงินผ่านธนาคารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 :: เข้าชม :: 232


วันที่โพสต์ : 2022-05-11 15:32:31

หัวข้อ : ประชุมปรึกษาหารือการเร่งติดตาม เเละค้นหานักเรียน นักศึกษาออกกลางคันเพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน" :: เข้าชม :: 220


วันที่โพสต์ : 2022-05-09 14:59:51

หัวข้อ : ยินดีต้อนรับ ครูบรรจุใหม่(แผนกวิชาคหกรรม) :: เข้าชม :: 232


วันที่โพสต์ : 2022-05-09 14:59:08

หัวข้อ : ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงอาหารวิทยาลัยฯ ก่อนเปิดภาคเรียน :: เข้าชม :: 220


วันที่โพสต์ : 2022-05-06 08:37:31

หัวข้อ : ข่าวสารจากงานเเนะเเนว วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 229


วันที่โพสต์ : 2022-05-06 08:37:11

หัวข้อ : ร่วมส่งเเรงใจเชียร์ ทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมชาย (ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ) :: เข้าชม :: 158


วันที่โพสต์ : 2022-05-05 15:03:20

หัวข้อ : บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ (รอบเพิ่มเติม) ประเภทช่างอุตสาหกรรม เเละประเภทพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 158


วันที่โพสต์ : 2022-04-29 16:28:54

หัวข้อ : โครงการค่ายฝึกอบรมทักษะงานช่างพื้นฐาน (ช่างเชื่อม) ระยะสั้น ประจำปี 2556 เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. โครงการเอส 1 และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 170


วันที่โพสต์ : 2022-04-29 10:33:35

หัวข้อ : บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ (โควต้า) เเละนักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ประเภทพาณิชยกรรม (วันที่3) ระดับ ปวช. ปวส. :: เข้าชม :: 170


วันที่โพสต์ : 2022-04-28 15:19:38

หัวข้อ : บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (โควต้า) เเละนักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ปวช. ปวส. :: เข้าชม :: 169


วันที่โพสต์ : 2022-04-28 10:50:42

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้สมัคร (รอบเพิ่มเติม) ไม่มีการจัดสอบ กำหนดการายงานตัวรอประกาศวันและเวลา แยกตามแผนกระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2565 :: เข้าชม :: 168


วันที่โพสต์ : 2022-04-27 14:04:05

หัวข้อ : บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (โควต้า) เเละนักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ปวช. ปวส. :: เข้าชม :: 179

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร